กด Like  ที่น่ารัก

ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 ปุ่ม Like อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ 

 

JCS Head Office 

Latkrabang

Bangkok

(PRADYA BIZ 118/124)

02-346-4428

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

Ramkhamhaeng 127/3

Paseo Town

Bangkok

02-111-3108

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

ABAC BANGNA 888/6

065-392-2419

082-493-9826

Line ID : Jcs_abac

******************

SUKHUMVIT 46

08-797-515-08

Line ID: jcs25

 

日本語 : Japanese

中国語 : Chinese

英語 : English

泰語 -学生ビザ

 Thai - Education(ED) VISA

 

JCS 語学学校 グループ

JCS Language School Group

ーーーーーーーーーーーーー

*** THAI - JAPAN MOU

*** THAI - CHINA MOU

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - JAPAN MOU

 ーーーーーーーーーーーーー

語学学校:

 

1.JCS Thai & Aoyama International Education Institute Tokyo Japan

青山国際教育学院 http://www.aoyama-international.com

 ーーーーーーーーーーーーー

2.JCS Thai & ASJ Aoyama School of Japanese Tokyo Japan

青山日本語学校

http://www.aoyamaschool.com

 ーーーーーーーーーーーーー

3.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

 ーーーーーーーーーーーーー

4.JCS Thai &

Tokyo Nakano Language School Tokyo Japan

東京中野日本語学院

http://www.tnls.net

 ーーーーーーーーーーーーー

5.JCS Thai &

First study Language School Osaka Japan

 ファースト.スタデイ

日本語学校

http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp

 ーーーーーーーーーーーーー

 6. JCS Thai &              ISI Japanese Language School

日本語学校

Kyoto Japan

http://www.isi-education.com/location/kyoto

 ーーーーーーーーーーーーー

7. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ikebukuro

Tokyo Japan

http://www.isi-education.com/location/ikebukuro

 ーーーーーーーーーーーーー

8.JCS Thai &                ISI Japanese Language School

日本語学校

Takadanobaba  

Tokyo Japan

 http://www.isi-education.com/location/takadanobaba

 ーーーーーーーーーーーーー

9. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ueda Nagano Japan

http://www.isi-education.com/location/nagano

 ーーーーーーーーーーーーー

10. JCS Thai &               Matsudo International Language School

日本語学校

Matsudo Chiba Japan

(อยู่ห่างจากโตเกียวเอคิเพียง 40 นาที)

http://www.mijpschool.com

ーーーーーーーーーーーーー

11. JCS Thai &              Tokyo Sakura Gaoka Institute

東京桜ヶ丘学院

http://www.tsg20.jp

ーーーーーーーーーーーーー

12. JCS Thai &            Aoyama Nippongo Gakuinn

青山日本語学院

http://www.aoyama-jls.com

ーーーーーーーーーーーーー

専門学校;

 

13.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ高校!

โรงเรียนมัธยมปลายที่JCS

ขอแนะนำว่าดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชาวไทย!

 

14.JCS Thai & Sendai Ikuei Gakuen

High School

Miyagi ken Japan

https://www.sendaiikuei.ed.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ寮&アパート+

บริษัทที่JCSขอแนะนำว่าดีที่สุด

ในด้านการบริการที่พัก!

หอพัก แชร์เฮ้าส์ :

ที่พัก เช่า ซื้อ ขาย

ปรึกษาได้ตลอดเวลา

(ทั่วญี่ปุ่นและไทย)

15.JCSLandhousing

Tokyo Japan

http://www.landhousing.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - CHINA MOU

 

EDUCATION EXCHANGE

 ーーーーーーーーーーーーー

 大学

 

16.JCS Thai &           Guangxi University Of Foreign Languages China

#China Summer camp

ーーーーーーーーーーーーーーー

สโลแกนของ JCS :

J : Joy

C : Chance

S : Success

สนุกกับการเรียนรู้

มุ่งสู่โอกาสที่ดี

มีความสำเร็จ

 ーーーーーーーーーーーーー

JCS Contact

In Tokyo Japan

東京

Mr.Yasuki Fujii
Email:

fujii@jcsthailand.com

ーーーーーーーーーーーーー

ติดต่อผู้บริหาร :

 

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

Rattana Timvat(Ratto)

ラッタナー テイムワット(ラット

*Tel:08-797-515-08

*E-mail:

rattana@jcsthailand.com

*Website:

www.jcsthai.com

*Skype:

hatchirattana

*Facebook Page:

JCS Thailand

*twitter:

rattana93

*Line ID:JCS25

 

ทุนกู้ยืมเรียนหลักสูตรบริบาลเพื่อการทำงานในประเทศญี่ปุ่น

 

จุดประสงค์

1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำที่มั่นคง

2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรํู้ความสามารถด้านภาษาในงานบริบาล

3.ส่งเสริมให้ผู้สุงอายุและผู้ป่วยมีผู้ดูแลที่มีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและการปฏิบัติงาน

4.ส่งเสริมให้โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาสื่อการสอนต่างๆสำหรับภาษาเพื่องานบริบาล

5.ส่งเสริมให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น

 

ทุนกู้ยืมเรียนสำหรับงานบริบาล(คืนทุนหลังจากได้เร่ิมทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น)

ระยะเวลาเรียน5หลักสูตร 6 เดือน

1.วิชาภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5 (เรียนเพื่อปูพื้นฐานขึ้นสู่ระดับเทียบเท่า N4 (เทียบเท่า A2 )

ค่าเรียนวิชานี้ 22,000 บาท

2.วิชาภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N4 (เทียบเท่า A2 )

ค่าเรียนวิชานี้ 30,000 บาท

3.วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริบาล

ค่าเรียนวิชานี้ 22,000 บาท

4.วิชาทฤษฎีบริบาล ( ภาษาไทย )

ค่าเรียนวิชานี้ 22,000 บาท

5.วิชาการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ( ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ) และบุคลิกในการเตรียมสัมภาษณ์ 

ค่าเรียนวิชานี้ 30,000 บาท

 

 

ทั้งหมด5หลักสูตร 126,000 บาท ขอผ่อนผันชำระค่าเรียนหลังจากได้เริ่มทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

 

การคืนทุน

เริ่มคืนหลังจากได้งานเดือนแรกและคืนให้ครบภายในระยะเวลา2ปี

กรณีไม่ได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นหลังจากจบ6เดือน

ทั้งกรณีเปลี่ยนใจหรือป่วยหรือสอบไม่ผ่านและอื่นๆนักเรียนจะต้องคืนค่าเรียนหลังหักส่วนลดต่างๆเป็นเงินจำนวนทั้งหมด33,000บาท

 

***นักเรียนต้องสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 3 วิชาที่ศูนย์สอบที่ทางประเทศญี่ปุ่นกำหนด

ปัจจุบันมีที่ร่มเกล้าในมหาวิทยาลัย(อาจารย์อธิบายในช่วงสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน)

1.ภาษาญี่ปุ่นA2

2.ภาษาญี่ปุ่นบริบาล

3.ภาษาไทยบริบาล

ค่าสอบวิชาละ1,000บาทนักเรียนชำระเอง(กรณีสอบไม่ผ่านยื่นสอบอีกครั้งตามกำหนด)

ต้องใช้ใบประกาศนียบัตร3วิชานี้ไปยื่นสมัครงาน

 

กรณีมีใบประกาศนียบัตรทั้ง3หรือมีอันใดอันหนึ่งแล้วลงเรียนแค่1วิชา

 

วิธีเรียน

1.แพลตฟอร์มออนไลน์มีพาสเวิร์ดให้

2.พบครูทางซูม

3.พบครูที่โรงเรียน

****ทำงานไปด้วยเรียนด้วยได้ ปรับวิธีเรียนให้เข้ากับนักเรียนได้

****ต้องส่งการบ้านตามที่กำหนด

 

ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย

1.ค่าสมัคร2,500บาท

2.ค่าสอบย่อยในโรงเรียนและค่าเอกสาร1,500บาทชำระ6ครั้ง(6เดือน)

3.เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านและเตรียมตัวเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นชำระ15,000บาท(ค่าตั๋วบริษัทที่รับเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นหรือโรงเรียนเป็นผู้ชำระให้)

 

เงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น 150,000-200,000 เยน ต่อเดือนหรือมากกว่า แต่ละปีประเมินขึ้นเงินเดือน

สำหรับสวัสดิการ โบนัส ค่าที่พักหรือค่าอาหารสอบถามได้ในช่วงที่สัมภาษณ์งาน ขึ้นอยู่แต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน

 

*ที่ญี่ปุ่นมีค่าภาษีและประกันสุขภาพเดือนละประมาณ50,000เยน(ถ้าเงินเดือน2แสนเยน)

 

การต่อสัญญา

1 ปีประเมินต่อทุกปี หากไม่ขาด ลา มาสาย และมีความตั้งใจจะได้รับการต่อสัญญาทุกปี5ครั้ง หากอยากอยู่มากกว่า5ปี จะมีการสอบทักษะและอื่นๆ (ปรึกษาเงื่อนไขในช่วงนั้นและตัดสินใจ)

 

คุณสมบัติ

1.จบม.6ขึ้นไป

2.อายุ18ขึ้นไป ไม่กำหนดถึงอายุเท่าไร (การรับเข้าทำงาน ขึ้นอยู่กับผลสัมภาษณ์)

3.สุขภาพแข็งแรงดี ใจดีมีเมตตา ใจเย็น สุภาพ

4.ตั้งใจเรียน ตั้งใจส่งการบ้าน

5.มีวินัยที่ดี มีความซื่อสัตย์

 

สมัครหรือนัดสัมภาษณ์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่Line:jcs25

 

*****นักเรียนที่รอโครงการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในเพจเฟสบุ้คโรงเรียน Jcs Thailand

ภาษาญี่ปุ่น N5 ( 25 บท ) มีสอนปูพื้นสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนเลย ในช่องยูทูปของโรงเรียน Jcs Thailand แนะนำว่าควรเข้าไปเรียนและจำอักษรให้ได้ก่อนเริ่มเรียนจะเรียนได้เร็วขึ้น มีในบทที่1นะคะ ตั้งใจเรียน และขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะ