กด Like  ที่น่ารัก

ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 ปุ่ม Like อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ 

 

JCS Head Office 

Latkrabang

Bangkok

(PRADYA BIZ 118/124)

02-346-4428

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

Ramkhamhaeng 127/3

Paseo Town

Bangkok

02-111-3108

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

ABAC BANGNA 888/6

065-392-2419

082-493-9826

Line ID : Jcs_abac

******************

SUKHUMVIT 46

08-797-515-08

Line ID: jcs25

 

日本語 : Japanese

中国語 : Chinese

英語 : English

泰語 -学生ビザ

 Thai - Education(ED) VISA

 

JCS 語学学校 グループ

JCS Language School Group

ーーーーーーーーーーーーー

*** THAI - JAPAN MOU

*** THAI - CHINA MOU

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - JAPAN MOU

 ーーーーーーーーーーーーー

語学学校:

 

1.JCS Thai & Aoyama International Education Institute Tokyo Japan

青山国際教育学院 http://www.aoyama-international.com

 ーーーーーーーーーーーーー

2.JCS Thai & ASJ Aoyama School of Japanese Tokyo Japan

青山日本語学校

http://www.aoyamaschool.com

 ーーーーーーーーーーーーー

3.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

 ーーーーーーーーーーーーー

4.JCS Thai &

Tokyo Nakano Language School Tokyo Japan

東京中野日本語学院

http://www.tnls.net

 ーーーーーーーーーーーーー

5.JCS Thai &

First study Language School Osaka Japan

 ファースト.スタデイ

日本語学校

http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp

 ーーーーーーーーーーーーー

 6. JCS Thai &              ISI Japanese Language School

日本語学校

Kyoto Japan

http://www.isi-education.com/location/kyoto

 ーーーーーーーーーーーーー

7. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ikebukuro

Tokyo Japan

http://www.isi-education.com/location/ikebukuro

 ーーーーーーーーーーーーー

8.JCS Thai &                ISI Japanese Language School

日本語学校

Takadanobaba  

Tokyo Japan

 http://www.isi-education.com/location/takadanobaba

 ーーーーーーーーーーーーー

9. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ueda Nagano Japan

http://www.isi-education.com/location/nagano

 ーーーーーーーーーーーーー

10. JCS Thai &               Matsudo International Language School

日本語学校

Matsudo Chiba Japan

(อยู่ห่างจากโตเกียวเอคิเพียง 40 นาที)

http://www.mijpschool.com

ーーーーーーーーーーーーー

11. JCS Thai &              Tokyo Sakura Gaoka Institute

東京桜ヶ丘学院

http://www.tsg20.jp

ーーーーーーーーーーーーー

12. JCS Thai &            Aoyama Nippongo Gakuinn

青山日本語学院

http://www.aoyama-jls.com

ーーーーーーーーーーーーー

専門学校;

 

13.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ高校!

โรงเรียนมัธยมปลายที่JCS

ขอแนะนำว่าดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชาวไทย!

 

14.JCS Thai & Sendai Ikuei Gakuen

High School

Miyagi ken Japan

https://www.sendaiikuei.ed.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ寮&アパート+

บริษัทที่JCSขอแนะนำว่าดีที่สุด

ในด้านการบริการที่พัก!

หอพัก แชร์เฮ้าส์ :

ที่พัก เช่า ซื้อ ขาย

ปรึกษาได้ตลอดเวลา

(ทั่วญี่ปุ่นและไทย)

15.JCSLandhousing

Tokyo Japan

http://www.landhousing.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - CHINA MOU

 

EDUCATION EXCHANGE

 ーーーーーーーーーーーーー

 大学

 

16.JCS Thai &           Guangxi University Of Foreign Languages China

#China Summer camp

ーーーーーーーーーーーーーーー

สโลแกนของ JCS :

J : Joy

C : Chance

S : Success

สนุกกับการเรียนรู้

มุ่งสู่โอกาสที่ดี

มีความสำเร็จ

 ーーーーーーーーーーーーー

JCS Contact

In Tokyo Japan

東京

Mr.Yasuki Fujii
Email:

fujii@jcsthailand.com

ーーーーーーーーーーーーー

ติดต่อผู้บริหาร :

 

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

Rattana Timvat(Ratto)

ラッタナー テイムワット(ラット

*Tel:08-797-515-08

*E-mail:

rattana@jcsthailand.com

*Website:

www.jcsthai.com

*Skype:

hatchirattana

*Facebook Page:

JCS Thailand

*twitter:

rattana93

*Line ID:JCS25

 

ภาษาไทย !!พิเศษ

 

Promotion !!!Learn Thai

 

ED-VISA

 

******เรียนสัปดาห์ละ 8 ชม.

Totaling 8 hours per week

 

 

BASIC/ระดับต้น

วีซ่า 3 เดือน 3 สัปดาห์/ VISA 3 Month 3 Week

         

( 1.) 10 person Group  per  Class  1 Person : 16,000 baht

           กลุ่ม 10 คน   คนละ 16,000 บาท

        

(2.) Private Class ( 1 Person : 1 hr. : 600 baht )

           เรียนเดี่ยว ชั่วโมงละ 600 บาท

 

 

**************************************************

 

                                          Intermediate /ระดับกลาง

วีซ่า 4 เดือน 3 สัปดาห์/ VISA 4 Month 3 Week

         

 (1.) 10 person Group  per  Class  1 Person : 16,000 baht

         กลุ่ม 10 คน   คนละ 16,000 บาท

        

(2.) Private Class ( 1 Person : 1 hr. : 600 baht )

         เรียนเดี่ยว ชั่วโมงละ 600 บาท

 

 

**************************************************

 

Advance /ระดับสูง

วีซ่า 6 เดือน / VISA 6 Month 

        

 (1.) 10 person Group  per  Class  1 Person : 16,000 baht

        กลุ่ม 10 คน   คนละ 16,000 บาท

        

(2.) Private Class ( 1 Person : 1 hr. : 600 baht )

         เรียนเดี่ยว ชั่วโมงละ 600 บาท

 

**************************************************

 

           please contact : Line ID : jcs25  all time :)

 

 

 

 

 

 

 

                      Ms.Aki

                   (เก่งมากๆค่ะ)

    

     (ขอบคุณมากนะคะ สำหรับดอกไม้วันครู)

 

 

 

 

 

 

 

           Mr.Tachikawa  

(ท่านนี้ ภาษาไทยและ5ส.เก่งมาก)

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mr.Hideki  

 (คนนี้ เขียนเรียงความได้แล้ว เก่งจริงๆ)

 

 

 

 

 

 

 

                    Mr.Kihara

         (ตั้งใจดีมาก ความจำดีมากครับ)

 

 

 

 

 

 

 

                 Mr.Watanabe

       (ตอนแรกไม่มั่นใจ แต่คุณก็ทำได้ดีมากๆ)

 

 

 

 

 

       Ms. Miyabi

(เป็นนักเรียนที่น่ารักมากๆ)

 

 

 

 

 

 

 

              Mr.Nakashima

       (เป็นนักเรียนที่ใจดีมาก^^)

 

 

 

 

 

 

                   Mr.Daisuke

             (งานยุ่งแต่ก็ตั้งใจเรียนมากค่ะ)

       

 

 

 

                      Mr.Nomura

                   (ภาษาไทยสู้ๆครับ)

 

 

 

 

 

 

                    Mr.Miyamoto

      (พรสวรรค์ด้านการเรียนภาษา นับถือเลยเก่งมากๆ)

พยัญชนะไทย(Thai Consonants)(タイの文字/子音)

パヤンシャナタイ/payanshanatai 

 

1.ก   ---   Go Gai

2.ข   ---   Kho Khai

3.ฃ   ---   KhoKhuad

4.ค   ---   Ko Kwaai

5.ฅ   ---   Ko Kon

6.ฆ   ---   Ko Ra Kang

7.ง   ---   Gho Ghoo

8.จ   ---   Cho Chaan

9.ฉ   ---   Sho Shing

10.ช ---   sho Shaan

11.ซ ---   So Soo

12.ฒ ---  Sho ga Sher

13.ญ ---  Yo Ying

14.ฎ ---   Do Sha Daa

15.ฏ  ---  To Pa Tag

16.ฐ  ---   Tho Thaan

17.ฑ  ---  Tho Mon Tho

18.ฒ  ---  Tho Phoo Thao

19.ณ  ---  No Nen

20.ด   ---  Do Deg

21.ต   ---  To Tao

22.ถ   ---  Tho Thoong

23.ท   ---  To Ta Haan

24.ธ   ---  Tho Thong

25.น   ---  No Noo

26.บ   ---  Bo Bai Mai

27.ป   ---  Po Plaa

28.ผ  ---   Pho Pheung

29.ฝ  ---  Fho Fhaa

30.พ  ---  Pho Phaan

31.ฟ  ---  Fo Fan

32.ภ  ---   Pho Sam Phao

33.ม  ---   Mo Maa

34.ย  ---  Yo Yag

35.ร  ---  Ro Rua 

36.ล  ---  Lo Ling

35.ว  ---  Wo Waen

38.ศ  --- So Saa Laa

39.ษ  --- So Ruu See

40.ส  --- So Sua

41.ห  --- Ho Heeb

42.ฬ --- Lo Chu Laa

43.อ --- Or Aang

44.ฮ --- Ho Nog Hook

 

             
             
             
             
             
             
         

 

 

母音と子音を合わせて言葉になるよ

 

足 ข+า = ขา  カー 

目 ต+า = ตา  ター

良い ด+ ี  = ดี  デイー

 

*************************************************

 

 

なに อะไร アライ
どこ  ที่ไหน テイナイ
いつ  เมื่อไหร่ ムアライ

どうして  ทำไม タムマイ

だれ  ใคร クライ
いくら  เท่าไหร่ タオライ
何人  กี่คน ギーコン
何時 กี่โมง ギーモン

何台(車) กี่คัน ギーカン

 

何分 กี่นาที ギーナテイ 

何台(機械)กี่เครื่อง ギークルアン
何歳  อายุเท่าไหร่ アユタオライ
何月  เดือนอะไร ドアンアライ
何曜日  วันอะไร ワンアライ
何日  วันที่เท่าไหร่ ワンテイタオライ
何時間 กี่ชั่วโมง   ギーモン
誰と行く?ไปกับใครパイガッブクライ

 

 ****************************************************

 

   動詞 คำกริยา

   カムガリヤ

 

 

  待ちます   

 

 

 

รอ ロー

渡ります ข้าม カーム
送ります ส่ง ソン
聞く ฟัง ファン
書く เขียน キアン
話す พูด プッド
読む อ่าน アーン
飲む ดื่ม ドウム
走る วิ่ง ウイン
覚える จำ チャム
来る มา マー
帰る กลับ グラッブ
探す หา ハー
行く ไป パイ
仕事 ทำงาน タムガーン
寝る นอน ノーン
起きる ตื่น トウン
歩く เดิน ドアン
食べる กิน ギン
見る ดู ドウー
叩く ตี テイー
数える นับ ナッブ
確認 ยืนยัน ユンヤン
立つ ยืน ユン
座る นั่ง ナン
勉強 เรียน リアン
忘れる ลืม ルーム
分かる เข้าใจ カオチャイ
返す คืน クーン
貸す ให้ยืม ハイユーム
借りる ขอยืม コーユーム
遊びます เล่น,เที่ยว レン、テイウ
あげます ให้  ハイ
もらう ได้รับ ダイラッブ
洗います ล้าง ラーン
浴びます อาบน้ำ アッブ
あけます เปิด パード
閉めます ปิด ピッド
会います พบ,เจอ ポッブ、チャー
伝えます บอก ボッグ
あります มี ミー
泳ぐ ว่าย ワーイ
持ちます ถือ トウー
手伝います ช่วย ショイ
買う ซื้อ ツー
預かる ฝาก ファッグ
洗濯 ซักผ้า サッグパー
掃除 ทำความสะอาดタムクワムサアッド
消します ลบ ロッブ
บวก ブアッグ
÷ หาร ハーン
× คูณ クーン
無くします หาย ハーイ
おります ลง ロン
乗ります ขึ้น クン
入る เข้า  カオ
出る ออก オッグ
出かける ออกไปข้างนอกオッグパイカンノッグ
曲がる เลี้ยว リアウ
切ります ตัด タッド
拭きます เช็ด ケッド
運転 ขับรถ カッブロッド
試験 สอบ ソッブ
棚卸 เช็คสต็อคチェックサトック
挟まる หนีบ ニッブ
逃げる หนี ニー
隠れる แอบ エーッブ
隠す ซ่อน ソン
教える สอน ソーン
急ぐ รีบ リッブ
速い เร็ว ㇾウ
頑張る พยายาม パヤヤム
疲れる เหนื่อย ヌアイ
休み หยุด,พัก ユッド、パッグ
我慢 อดทน オッドトン
迎えに行く ไปรับ パイラッブ
消す(電気) ปิดไฟ ピッドファイ
吸います สูบ スーブ
写真を撮る ถ่ายรูป ターイループ
取る

หยิบ チィップ

注文する สั่ง サン
使う ใช้ シャイ
復習する ทบทวน トッブトウン
練習する ฝึกหัด フッグ八ッド
準備する เตรียม トリアム
見える เห็น ヘーン
脱ぐ ถอด トッド
抜く แซง セーン
故障する เสีย シア
修理する ซ่อม ソム
売る ขาย カーイ
選ぶ เลือก ルアッグ
並べる เรียง リイアン
乗り換える เปลี่ยนรถ プリアンロット
着替え เปลี่ยนเสื้อผ้าプリアンスアパー
追加する เพิ่ม パーム
お会計する เก็บเงิน ゲッブグアン
面接する สัมภาษณ์ サムパース
動く ขยับ カヤッブ
置く วาง ワーン
押す กด ゴッド
思います คิดว่า キッドワー
勝った ชนะ シャナ
負けた แพ้ ペー
かぶった สวม スアム
先生に聞きます ถามครู タームクルー
触る จับ チャッブ
泊まる พัก パッグ
止まる จอด チョッド
出す ส่ง ソン
習った เรียน リイアン
払います จ่าย チャイ
呼んだ เรียก リアッグ
集まる สะสม サソム
募集する รับสมัคร ラッブサマック
応募する สมัคร サマック
生まれる เกิด ガーッド
交換する เปลี่ยน プリイアン
考える คิด キッド
気を付ける ระวัง ラワン
調べる สำรวจ サムロッチ
捨てる ทิ้ง テイン
足りる พอ ポー
参加 เข้าร่วม カオルアム
辞める ลาออก ラーオッグ
見せる ให้ดู ハイドウー
始める เริ่ม ラーム
案内する พาเที่ยว パーテイウ
見学 ทัศนศึกษา タサナスッサ
散歩 เดินเล่น ダンレン
残業

ทำงานล่วงเวลา

タムガンルアンウェラ

出張する

ทำงานนอกสถานที่

タムガンノッグサタンテイ

紹介 แนะนำ ネナム
心配する เป็นห่วง ペンホアン
引っ越し ย้าย ヤーイ
予約する

จอง チョーン

 

 

***********************************************************

 

1.~しません  ไม่~ (マイ......)

例:食べます กิน    ギン

      食べません ไม่กิน マイギン

 

 

2.~しなければなりません ต้อง    (トーン)

例:食べなければなりません ต้องกิน (トーンギン)

 

 

3.~しないで อย่า ヤー

例:食べないで อย่ากิน (ヤーギン)

 

 

4.~したい อยาก  (ヤーク)

例:食べたい อยากกิน (ヤークギン)

 

5.~してはいけません ห้าม (ハーム)

例: 食べてはいけません ห้ามกิน (ハームギン)

 

6.~するべき ควร (クウアン)

例:食べるべき ควรกิน (クウアンギン)

 

7.~しました。 แล้ว (ㇾウ)

例:食べました กินแล้ว (ギンㇾウ)

 

=============上記の動詞も使ってみてね:)===========

頑張ってね สู้ๆนะスースーナ^^