กด Like  ที่น่ารัก

ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 ปุ่ม Like อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ 

 

JCS Head Office 

Latkrabang

Bangkok

(PRADYA BIZ 118/124)

02-346-4428

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

Ramkhamhaeng 127/3

Paseo Town

Bangkok

02-111-3108

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

ABAC BANGNA 888/6

065-392-2419

082-493-9826

Line ID : Jcs_abac

******************

SUKHUMVIT 46

08-797-515-08

Line ID: jcs25

 

日本語 : Japanese

中国語 : Chinese

英語 : English

泰語 -学生ビザ

 Thai - Education(ED) VISA

 

JCS 語学学校 グループ

JCS Language School Group

ーーーーーーーーーーーーー

*** THAI - JAPAN MOU

*** THAI - CHINA MOU

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - JAPAN MOU

 ーーーーーーーーーーーーー

語学学校:

 

1.JCS Thai & Aoyama International Education Institute Tokyo Japan

青山国際教育学院 http://www.aoyama-international.com

 ーーーーーーーーーーーーー

2.JCS Thai & ASJ Aoyama School of Japanese Tokyo Japan

青山日本語学校

http://www.aoyamaschool.com

 ーーーーーーーーーーーーー

3.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

 ーーーーーーーーーーーーー

4.JCS Thai &

Tokyo Nakano Language School Tokyo Japan

東京中野日本語学院

http://www.tnls.net

 ーーーーーーーーーーーーー

5.JCS Thai &

First study Language School Osaka Japan

 ファースト.スタデイ

日本語学校

http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp

 ーーーーーーーーーーーーー

 6. JCS Thai &              ISI Japanese Language School

日本語学校

Kyoto Japan

http://www.isi-education.com/location/kyoto

 ーーーーーーーーーーーーー

7. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ikebukuro

Tokyo Japan

http://www.isi-education.com/location/ikebukuro

 ーーーーーーーーーーーーー

8.JCS Thai &                ISI Japanese Language School

日本語学校

Takadanobaba  

Tokyo Japan

 http://www.isi-education.com/location/takadanobaba

 ーーーーーーーーーーーーー

9. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ueda Nagano Japan

http://www.isi-education.com/location/nagano

 ーーーーーーーーーーーーー

10. JCS Thai &               Matsudo International Language School

日本語学校

Matsudo Chiba Japan

(อยู่ห่างจากโตเกียวเอคิเพียง 40 นาที)

http://www.mijpschool.com

ーーーーーーーーーーーーー

11. JCS Thai &              Tokyo Sakura Gaoka Institute

東京桜ヶ丘学院

http://www.tsg20.jp

ーーーーーーーーーーーーー

12. JCS Thai &            Aoyama Nippongo Gakuinn

青山日本語学院

http://www.aoyama-jls.com

ーーーーーーーーーーーーー

専門学校;

 

13.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ高校!

โรงเรียนมัธยมปลายที่JCS

ขอแนะนำว่าดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชาวไทย!

 

14.JCS Thai & Sendai Ikuei Gakuen

High School

Miyagi ken Japan

https://www.sendaiikuei.ed.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ寮&アパート+

บริษัทที่JCSขอแนะนำว่าดีที่สุด

ในด้านการบริการที่พัก!

หอพัก แชร์เฮ้าส์ :

ที่พัก เช่า ซื้อ ขาย

ปรึกษาได้ตลอดเวลา

(ทั่วญี่ปุ่นและไทย)

15.JCSLandhousing

Tokyo Japan

http://www.landhousing.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - CHINA MOU

 

EDUCATION EXCHANGE

 ーーーーーーーーーーーーー

 大学

 

16.JCS Thai &           Guangxi University Of Foreign Languages China

#China Summer camp

ーーーーーーーーーーーーーーー

สโลแกนของ JCS :

J : Joy

C : Chance

S : Success

สนุกกับการเรียนรู้

มุ่งสู่โอกาสที่ดี

มีความสำเร็จ

 ーーーーーーーーーーーーー

JCS Contact

In Tokyo Japan

東京

Mr.Yasuki Fujii
Email:

fujii@jcsthailand.com

ーーーーーーーーーーーーー

ติดต่อผู้บริหาร :

 

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

Rattana Timvat(Ratto)

ラッタナー テイムワット(ラット

*Tel:08-797-515-08

*E-mail:

rattana@jcsthailand.com

*Website:

www.jcsthai.com

*Skype:

hatchirattana

*Facebook Page:

JCS Thailand

*twitter:

rattana93

*Line ID:JCS25

 

===============================================

===============================================

===============================================

 

JCS L.1

 

มารู้จักและเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ^^

 

อักษรมี  3 แบบ

 

1.ひらがな

     (hiragana-ฮิรากานะ)

 

2.カタカナ

     (katakana-คาตาคานะ )

 

3.漢字

     (かんじ-kanji-คันจิ )

 

 

 

1.ひらがな

(hiragana-ฮิรากานะ )

ใช้แสดงเสียงในภาษาญี่ปุ่น ใช้เขียนคำศัพท์ร่วมกับอักษรคันจิ มีทั้งหมด

= 46 ตัว 

 

ถ้าเราจำอักษรได้เอามารวมกันก็เป็นคำศัพท์

เช่น คำว่า

うみ อุมิ แปลว่า ทะเล  เขียนเป็นอักษรคันจิได้คือ

海 อ่านว่า อุมิ แปลว่า ทะเล

และ เช่นคำว่า

大きい โอกี้ แปลว่า ใหญ่ เป็นการรวมตัวฮิรางานะกับอักษรคันจิ

 

          2.カタカナ

              (katakana-คาตาคานะ )

 ใช้แสดงคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ชื่อชาวต่างชาติมีทั้งหมด 46 ตัว 

ไม่ใช่ชื่อชาวญี่ปุ่นศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ

เช่น 

ソムサックさん สมศักดิ์ซัง  แปลว่า คุณสมศักดิ์

コンピューター คอมพิวต้า แปลว่า คอมพิวเตอร์  

 

          3. 漢字

               (kanji-คันจิ )

  อักษรคันจิ จะออกเสียง 2 แบบ คือ แบบ

"คุงโยมิ"訓読みเป็นเสียงอ่านแบบญี่ปุ่นมักจะใช้คันจิผสมกับฮิรางานะ และแบบ

"องโยมิ"音読みจะเป็นเสียงอ่านแบบจีน

 

เช่น 人

じん-jin-จิ้น

ひと-hito-ฮิโตะ

にん-nin-นิน

                                                 

 

 *****

 

 

อักษร

ひらがな 

(hiragana-ฮิรากานะ)

46 ตัว

あ-อะ- a

 -อิ -e

う-อุ -u

え-เอะ- e

お- โอะ - o

か- คะ - ka

แถว K เติมเต้นๆเป็นเสียง G:が

き-คิ-ki

 

 

く-คุ-ku

 

 

け-เคะ-ke

 

 

こ-โคะ-ko

 

 

 -สะ-  sa

แถว S เติมเต้นๆเป็น เสียงZ:ざ

し-ชิ-  shi

 

す-สุ-su

 

 

せ-เสะ-se

 

 

そ-โสะ-so

 

 

た- ทะ-  ta

แถว T เติมเต้นๆเป็นเสียง D:だ

ち-จิ- chi

 

つ-ทซึ- tsu

 

て-เทะ-te

 

 

と-โทะ-to

 

 

 -นะ-  na

に-นิ-ni

ぬ-นุ-nu

ね-เนะ-ne

の-โนะ-no

は- ฮะ  -ha

แถว H เติมเต้นๆเป็น เสียงB:ば

แถว H เติมมารุเป็น เสียงP:ぱ

ひ-ฮะ-hi

 

 

 

 

 

-ฟุ- fu

 

 

へ-เฮะ-he

 

 

 

 

 

ほ-โฮะ-ho

 

 

 

 

 

ま-มะ- ma

み-มิ-mi

-มุ-mu

-เมะ-me

も-โมะ-mo

 -ยะ -ya

 

ゆ-ยุ-yu

 

よ-โยะ-yo

ら- ระ-  ra

り-ริ-ri

る-รุ-ru

-เระ-re

ろ-โระ-ro

わ- วะ - wa

 

 

 

-โวะ-wo

   - อึ้ง  - n

 

 

 

 

 

 ***เสียงในตารางสีแดงคือเสียงที่มีเสียงอ่านแตกต่างไปจากแถว

 ***เสียงสีม่วงเป็นตัวสะกดแม่กง แม่กน แม่กม เท่านั้น

เป็นเสียงพยัญชนะในคำศัพท์ไม่ได้

***สีเขียวคือ ใช้เป็น ตัวที่เป็นคำช่วยได้เท่านั้น

ใช้กับ คำกริยาที่เป็น สกรรมกริยา他動詞 คือกริยาที่มีผู้กระทำ

(ไม่ใช่อกรรมกริยา自動詞ที่เกิดขึ้นเอง)

 

เสียงขุ่น てんてん-tenten-เทนเทน  (“)  ใช้กับ 4 แถวเท่านั้นคือ

แถว か เทียบได้กับเสียง G

=が-ga-กะ 

  ぎ-gi-กิ 

  ぐ-gu-กุ  

  げ-ge-เกะ  

  ご-go-โกะ

 

แถว さ เทียบได้กับเสียง Z

=ざ-za-ซะ 

  じ-ji-จิ  

  ず-zu-ซุ 

  ぜ-ze-เซะ      

  ぞ-zo-โซะ

 

แถว た เทียบได้กับเสียง D

=だ-da-ดะ 

  ぢ-di*-จิ 

  づ-du*-ซึ     

  で-de-เดะ  

  ど-do-โดะ

 

แถว は เทียบได้กับเสียง B

=ば-ba-บะ 

  び-bi-บิ 

  ぶ-bu-บุ 

  べ-be-เบะ 

  ぼ-bo-โบะ

 

 

สียงขุ่น まる-maru-มารุ  ( o )  ใช้กับ 1 แถวเท่านั้น คือ

แถว は เทียบได้กับเสียง P  

ぱ-pa-พะ 

  ぴ-pi-พิ 

  ぷ-pu-พุ  

  ぺ-pe-เพะ  

  ぽ-po-โพะ

 

 *****

 

อักษรカタカナ

(katakana-คาตาคานะ) 

46 ตัว

 ア-อะ- a

イ-อิ- i

ウ-อุ -u

エ-เอะ- e

オ-โอะ- o

カ-คะ  - ka

แถว K เติมเต้นๆเป็นเสียง G:ガ

キ-คิ-ki

 

 

 

-คุ-ku

 

 

 

-เคะ-ke

 

 

 

コ-โคะ-ko

 

 

 

サ- ส-  sa

แถว S เติมเต้นๆเป็น เสียงZ:ザ

 -ชิ-shi

 

ス-สึ-su

 

 

 

セ-เสะ-se

 

 

 

ソ-โสะ-so

 

 

 

 -ทะ - ta

แถว T เติมเต้นๆเป็นเสียง D:ダ

チ- จิ-chi

 

ツ- ทซึ-tsu

テ-เทะ-te

 

 

 

ト-โทะ-to

 

 

 

ナ- นะ-  na

ニ-นิ-ni

ヌ-นุ -nu

ネ-เนะ-ne

ノ-โนะ-no

 -ฮะ  -ha

แถว H เติมเต้นๆเป็น เสียงB:バ

 

แถว H เติมมารุเป็น เสียงP:パ

ヒ-ฮิ-hi

 

 

 

 

 

フ- ฟุ-fu

 

 

ヘ-เฮะ-he

 

 

 

 

 

ホ-โฮะ-ho

 

 

 

 

 

マ- มะ -ma

ミ-มิ-mi

ム-มุ-mu

メ-เมะ-me

モ-โมะ-mo

 - -ya

 

-ยุ-yu

 

ヨ-โยะ-yo

ラ- ระ - ra

リ-ริ-ri

ル-รุ-ru

レ-เระ-re

ロ-โระ-ro

 -วะ  -wa

 

 

 

ヲ-โวะ-wo

  -  อึ้ง -  n

 

 

 

 

 

*****เสียงในตารางสีแดงคือเสียงที่มีเสียงอ่านแตกต่างไปจากแถว

 

*****เสียงสีม่วงเป็นตัวสะกดแม่กง แม่กน แม่กม เท่านั้นเป็นเสียง

 

พยัญชนะในคำศัพท์ไม่ได้

 

*****สีเขียวคือ ตัวที่มีในคาตาคานะ แต่ไม่ใช้เลย 

 

เสียงขุ่น てんてん-tenten-เทนเทน  (“)  ใช้กับ 4 แถวเท่านั้นคือ

 

แถวカ เทียบได้กับเสียง  G =

 

-ga-กะ 

ギ-gi-กิ  

グ-gu-กุ 

-ge-เกะ  

ゴ-go-โกะ

 

แถวサ เทียบได้กับเสียง Z =

 

-za-ซะ 

ジ-ji-จิ 

-zu-ซุ 

ゼ-ze-เซะ   

-zo-โซะ

 

แถวタ เทียบได้กับเสียง D =

 

-da-ดะ 

ヂ-di*-จิ 

-du*-ซึ    

-de-เดะ   

ド-do-โดะ

 

แถวハ เทียบได้กับเสียง B =

 

-ba-บะ 

ビ-bi-บิ 

-bu-บุ 

ベ-be-เบะ   

-bo-โบะ

 

 

เสียงขุ่น まる-maru-มารุ  ( o )  ใช้กับ 1 แถวเท่านั้น คือ

 

แถว は เทียบได้กับเสียง P  =

 

-pa-พะ 

ピ-pi-พิ 

ㇷ゚-pu-พุ 

ぺ-pe-เพะ 

-po-โพะ

 

 

เสียงควบ ようおん 

 

อักษรที่มีเสียง อิ -i 

 

ตามด้วย อักษรแถว や(や、ゆ、よ

 

ซึ่งเวลาเขียนคำศัพท์ที่เป็นเสียงควบ

 

ให้เขียน อักษรแถวや(や、ゆ、よ

 

ขนาดเล็ก ประมาณ1/4ส่วน

 

เช่น คำว่า ท่องเที่ยว りょこう(เรียวโค

                บริษัท      かいしゃ (ไคชะ)

              ชา おちゃ      (โอจ้ะ)

 

มี 11 แถว ん、ン(เป็นแถวที่11^^)

เทคนิคการอ่าน   

อ่านสองตัวติดกันให้เร็วเช่น    

 

きゃ    คิยะ            เคียะ

きゅ  คิยุ     คิ้วย์

 

แถว  き    = 

きゃ-คิยะ-kya   

きゅ-คิยุ-kyu  

きょ-คิโยะ-kyo

 

แถว  ぎ    = 

ぎゃ-กิยะ-gya  

ぎゅ-กิยุ-gyu  

ぎょ-กิโยะ-gyo

 

แถว  し    = 

しゃ-ชิยะ-sha  

しゅ-ชิยุ-shu  

しょ-ชิโยะ-sho

 

แถว  じ    = 

じゃ-จิยะ-jya    

じゅ-จิยุ-jyu  

じょ-จิโยะ-jyo

 

แถว  ち    = 

ちゃ-จิยะ-cha  

ちゅ-จิยุ-chu  

ちょ-จิโยะ-cho

 

แถว  に    = 

にゃ-นิยะ-nya   

にゅ-นิยุ-nyu  

にょ-นิโยะ-nyo

 

แถว  ひ    = 

ひゃ-ฮิยะ-hya  

ひゅ-ฮิยุ-hyu  

ひょ-ฮิโยะ-hyo

 

แถว  び    = 

びゃ-บิยะ-bya   

びゅ-บิยุ-byu  

びょ-บิโยะ-byo

 

ถว  ぴ    = 

ぴゃ-พิยะ-pya   

ぴゅ-พิยุ-pyu  

ぴょ-พิโยะ-pyo

 

แถว  み    = 

みゃ-มิยะ-mya  

みゅ-มิยุ-myu  

みょ-มิโยะ-myo

 

แถว  り    = 

りゃ-ริยะ-rya   

りゅ-ริยุ-ryu    

りょ-ริโยะ-ryo

 

***** อักษรคาตาคานะ カタカナก็เช่นกัน

วิธีอ่านเหมือนกัน ใช้ 11 แถวเท่ากัน

ん、ンเป็นแถวที่11 ^^

 

 

 

 

*****

 

JCS L.2

 

ก่อนเข้าสู่บทที่ 2 ขออธิบายสั้นๆ

เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะคะ

 

การเรียนภาษาญี่ปุ่น ตำราและเนื้อหาที่ใช้กันแพร่หลาย

คือตำรามินนะ โนะ นิฮงโกะ บางคนเรียกสั้นๆว่า

ตำรามินนะ

ตำรามินนะ มีทั้งหมด4 เล่ม

เล่ม1 มีบทที่1-12

เล่ม2 มีบทที่13-25

เรียนคันจิควบคู่ประมาณ 110 ตัว

จบบทที่25 เทียบเท่าความรู้ระดับ N5

ใช้เวลาเรียนบทที่ 1-25 ประมาณ 60-120 ชั่วโมง

 

 

เล่ม3 มีบทที่26-38

เล่ม4 มีบทที่39-50  

เรียนคันจิ ควบคู่ประมาณ 200 ตัว

จบบทที่50 เทียบเท่าความรู้ระดับ N4

ใช้เวลาเรียนบทที่26-50 ประมาณ 60-120 ชั่วโมง

 

JCSได้สรุปเนื้อหาโดยเน้นการสนทนาและคำศัพท์,คันจิ

จากตำรามินนะและจากชีทความรู้อื่นที่

ทางอาจารย์ของ JCS

ได้รวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ลงไว้ในE-Bookนี้

เพื่อให้นักเรียนที่มีเวลาน้อยในการเรียนและ

เพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้เรียนและ

เพื่อให้นักเรียนของเราประสบผลสำเร็จ

ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ทั้งเพื่อสนทนาและเพื่อสอบวัดระดับ

 

ภาษาญี่ปุ่นมีการสอบวัดระดับ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

กรกฏาคมและ เดือนธันวาคม

วันเดียวกันพร้อมกันทั่วโลก

สมัครสอบล่วงหน้า ประมาณ 3 เดือน

ติดตามในเวบของ สนญ หรือ สอบถามทาง

JCS ก็ได้

 

 

เงินค่าสอบ 600-800 บาท*2018

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์*2018

 

ระดับN5 สามารถสนทนาพื้นฐานได้

ระดับN4 สามารถทำงานพาร์ททามในร้านขายของ

หรือร้านอาหารญี่ปุ่นได้

ระดับN3,2,1 เป็นล่ามได้

เงินเดือนแล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

เงินเดือนโดยประมาณตั้งแต่ 25,000-80,000 บาท

ล่ามรายวันฟรีแลนซ์

วันละ 2,000-15,000 บาท

(ข้อมูลนี้จากข้อมูลและประสบการณ์ตรงของผู้เขียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ของแต่ละคน)

 

ปัจจุบัน บริษัทญี่ปุ่นในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย

จึงคิดว่าอาชีพที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ภาษาญี่ปุ่นเรียนสนุก ไม่ยากอย่างที่คิด

สู้ๆนะ ^^

 

 

`------------------------------

 

 

ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ในบทที่ 1-50 

เรามาทดลองเริ่มเรียนประโยคตัวอย่าง

ของบทสนทนาเร่งด่วนกันก่อน  

 

มีตัวอย่างให้เรียน 20 ข้อ 

 

 

 

ขอให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจ ทั้ง 50 บท

 

แล้วเข้าไปฝึกในหมวด N5-N1

 

ในเวบโรงเรียน www.jcsthai.com(E-Book)

 

ซึ่งผู้จัดทำกำลังพัฒนาและนำเนื้อหาลงในเวบเพิ่มเติม

 

ปรับปรุงพัฒนาให้อัพเดทและดีขึ้นเรื่อยๆ

 

ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนสนทนาได้คล่องและ

 

ทำข้อสอบวัดระดับได้คะแนนสูงมากขึ้น

 

 

 

 สู้ๆนะ^^

 

*****

 

 

(20)1.       ผมชื่อ    สมศักดิ์   ครับ

 

 わたし      ソムサック です。

Watashi wa  somsak    desu.

วะตะชิ   วะ   สมศักดิ์     เดส.

 

เปลี่ยนตรงสีเขียว เป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

 

かいしゃいん

会社員 

kaisha    

ไคชะ              

(พนักงานบริษัท)

 

 

うんてんしゅ 

運転手

untenshu

อุนเทนชุ        

(พนักงานขับรถ)

 

 

んいん 

店員       

tenin        

เทนอิน         

(พนักงานร้าน)

 

ถ้าต้องการปฏิเสธว่า      

ไม่ใช่........

ผมไม่ใช่สมศักดิ์ครับ           

わたし(         ソムサック じゃない(社員です。

Watashi  wa       somsak    Janai  desu.

 วะตะชิ         วะ         สมศักดิ์           จะไน่   เดส.

 

 

ประโยคเกี่ยวข้อง 

 

ประโยคแนะนำตัวที่ต้องแนะนำ3ส่วน คือ

1.การบอกว่ายินดีที่ได้รู้จัก

2.บอกชื่อ,รายละเอียดอื่น ๆ

3.บอกฝากเนื้อฝากตัว

 

 

1.การบอกว่ายินดีที่ได้รู้จัก

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

はじめまして

hajimemashite

ฮะจิเมะมะชิเตะ

 

 

2.บอกชื่อ,รายละเอียดอื่น ๆ

        ผมชื่อ    สมศักดิ์   ครับ

 わたし      ソムサック  です。

Watashi wa  somsak   desu.

วะตะชิ  วะ   สมศักดิ์   เดส.

 

 

3.บอกฝากเนื้อฝากตัว

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ

どうぞ          よろしく        おねがいします。

Doozo            yoroshiku      onegaishimasu.

โดะโซะ                  โยะโรชิกุ                 โอะเนะไงชิมัส

 

 

 

*****

 

 

 

ประโยคตัวอย่างแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ

โดยใช้คำช่วย โนะ の ซึ่งแปลว่า ของ และแปลว่าเกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ หรือแม้แต่ การผลิตจาก.. 

 

 

わたし                   ほん  です。

Watashi        no       hon desu.

วะตะชิ               โนะ       ฮ่ง      เดส.

หมายถึง หนังสือของฉัน

 

***ประโยคในภาษาญี่ปุ่นคำกริยาอยู่ท้ายสุด

คนญี่ปุ่นเวลาฝึกพูดภาษาไทยมักจะพูดว่า ข้าวกิน

เพราะคำกริยาของเขา อยู่สุดท้าย 

ซึ่งประโยคด้านบน หากเขาพูดภาษาไทย อาจพูดผิดเป็น

ฉันของสมุด  เพราะคำว่าฉัน ขึ้นมาเป็นคำแรกของประโยคนี้

 

わたし

Watashi

วาตาชิ

ฉัน(ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย)

 

あなた

Anata

อะนะตะ

คุณ(ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย

 

***ภาษาญี่ปุ่นเวลาจบประโยคด้วยคำนามลงท้ายด้วย เดส です

ซึ่งแปลว่าค่ะ,ครับใช้ได้ทั้งหญิงและชาย

และหากต้องการเปลี่ยนเป็นคำถามแค่เติมか、ka、ก๊ะ(เสียงสูง)

ตรงท้ายคำว่าです、 des、เดส ก็เป็นคำถามได้ค่ะ

 

ทั้งนี้ กรณีจบประโยคด้วยคำกริยา(ไม่ใช่คำนาม)

คำกริยาลงท้ายด้วยます、Masu、มัส กริยารูปมัส หากเติมか、Ka 、ก๊ะ ก็เป็นคำถามได้เช่นกันค่ะ

เช่น กินข้าวไหม

ご飯を食べますか。

โกฮัง โวะ ทาเบมัสก๊ะ

 

 

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์นี้ด้านล่างนี้ ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

ほん

Hon

โฮ่ง

หนังสือ,ตำรา

 

 

くるま

 

kuruma  

คุรุมะ  

(รถ)

 

 

うち 

 

uchi        

อุจิ      

(บ้าน) *** อ่่านว่า อิเอะ - ie ได้ด้วยนะ

 

 

ถ้าต้องการปฏิเสธว่า       ไม่ใช่........

ไม่ใช่หนังสือของฉัน

わたし                  ほん       じゃない です。

watashi    no       hon    janai     desu.

วะตะชิ     โนะ       โฮ่ง     จะไน่      เดส.

 

 

 

*****

 

 

(20)2.       จะไปไหนคะ(ครับ)

どこ                  いきますか。(行きます)

Doko    e         ikimasuka.

โด้โคะ        เอ๊ะ       อิคิมัสก้ะ

 

ประโยคเกี่ยวข้อง

ไปไทย

タイ  へ いきます。

Tai        e       ikimasu

ไทย          เอ๊ะ       อิคิมัส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียว เป็นคำศัพท์นี้ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

ชื่อสถานที่...

ชื่อบริษัท...

ชื่อโรงเรียน

หรือ คำว่าบ้านเพื่อน

わたし の  ともだち(友達)  の うち へ いきます。

Watashi  no  tomodachi   no   uchi   e    ikimasu

วะตะชิ            โนะ    โทะโมะดะจิ         โนะ    อุจิ       เอ๊ะ    อิคิมัส

 

 

 

******

 

 

ข้อควรสังเกตุ:

กรณีรูปสุภาพ

 

ประโยคที่จบด้วยคำนาม

ถ้าเป็นคำตอบจะลงท้ายด้วยเดสです。

ถ้าบอกเล่าอดีตลงท้ายด้วยでした。

ถ้าเป็นคำถามจะลงท้ายด้วยเดสก้ะですか。

คำถามถึงช่วงที่ผ่านมาแล้ว อดีต ลงท้ายด้วยでしたか。

 

ประโยคที่จบด้วยคำกริยา(รูปมัสますform)

ถ้าพูดถึงบอกเล่าปัจจุบันจะลงท้ายด้ายมัสます。

ถ้าบอกเล่าอดีตลงท้ายด้วยตะ..た.

คำถามปัจจุบันลงท้ายด้วยมัสก้ะますか。

คำถามถึงช่วงที่ผ่านมาแล้ว อดีต ลงท้ายด้วย..ตะก้ะ..たか

 

 

*****

 

 

(20)3.       จะไปเมื่อไหร่คะ

いつ     いきますか。

Itsu      ikimasuka.

อิทซึ              อิคิมัสก้ะ

 

ประโยคเกี่ยวข้อง

ไปวันจันทร์

月曜日

げつようび    に   いきます。

Getsuyoobi      ni       ikimasu.

เกะทซึโยบิ           นิ       อิคิมัส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวในประโยค เป็นคำศัพท์ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

月曜日

げつようび 

Getsuyoobi     

 

เกะทซึโยบิ

วันจันทร์           

 

 

火曜日

かようび   

kayoobi         

คะโย่บิ      

วันอังคาร

 

水曜日

すいようび           

suiyoobi             

ซุยโย่บิ      

วันพุธ

 

木曜日

もくようび           

mokuyoobi     

โมกุโย่บิ    

วันพฤหัสฯ

 

 

金曜日

きんようび           

kinyoobi           

คิงโย่บิ      

วันศุกร์

 

 

土曜日

どようび             

doyoobi             

โดะโย่บิ     

วันเสาร์

 

 

日曜日

にちようび           

nichiyoobi       

นิจิโย่บิ      

วันอาทิตย์

 

*****

 

 

วันที่ 1-31

 

一日

ついたち               

tsuitachi       

ซึยตาจิ                

วันที่1

 

二日

ふつか                 

futsuka         

ฟุทซึกะ                

วันที่2    

 

 

三日

みっか                 

mikka             

มิกกะ                  

วันที่3

 

 

四日

よっか                 

yokka             

หยกกะ                

วันที่4

 

 

五日

いつか                 

itsuka            

อิทซึกะ                  

วันที่5

 

 

六日

むいか                 

muika             

มุยกะ                    

วันที่6

 

 

七日

なのか                 

nanoka         

นะโนะกะ              

วันที่7

 

 

八日

ようか                 

yooka             

โยกะ                    

วันที่8

 

 

九日

ここのか               

kokonoka   

โคะโคะโนะกะ     

 วันที่9

 

 

十日

とおか                 

tooka               

โทกะ                    

วันที่10

 

 十一日

じゅういちにち     

juuichi nichi       

จูอิจิ   นิจิ           

 วันที่11

 

十二日

じゅうににち       

juuni nichi         

จูนิ    นิจิ              

วันที่12

 

十三日

じゅうさんにち     

juusan nichi      

จูซัน   นิจิ            

วันที่13

 

十四日

じゅうよっか       

juu yokka            

 จูหยกกะ           

วันที่14

 

 

十五日

じゅうごにち       

juugo   nichi      

จูโก๊ะ   นิจิ         

วันที่15 

 

十六日

じゅうろくにち   

 juuroku nichi         

จูโรกุ   นิจิ          

วันที่16

 

 

十七日

じゅうしちにち     

juushichi nichi     

จูชิจิ    นิจิ          

วันที่17     

 

十八日

じゅうはちにち   

juuhachi nichi       

จูฮาจิ   นิจิ           

วันที่18    

 

 

十九日

じゅうくにち       

juuku  nichi       

จูคุ   นิจิ             

วันที่19      

 

 

 二十日

はつか             

hatsuka                         

ฮะทซึกะ             

วันที่20

 

 

二十一日

にじゅういちにち 

nijuuichi nichi       

 นิจูอิจิ   นิจิ       

วันที่21    

     

 

二十ニ日

にじゅうににち   

nijuuni nichi         

นิจูนิ    นิจิ           

วันที่22        

 

 

 二十三日

にじゅうさんにち

nijuusan nichi         

 นิจูซัน นิจิ            

วันที่23       

 

 

二十四日

にじゅうよっか   

nijuu yokka                  

นิจูหยกกะ        

วันที่24

 

 

 二十五日

にじゅうごにち   

nijuugo nichi         

นิจูโก๊ะ   นิจิ          

วันที่25       

 

 

二十六日

にじゅうろくにち 

nijuuroku nichi       

นิจูโรกุ   นิจิ       

วันที่26      

 

 

二十七日

にじゅうしちにち 

nijuushichi nichi     

นิจูชิจิ   นิจิ        

วันที่27       

 

 

二十八日

にじゅうはちにち 

nijuuhachi nichi     

 นิจูฮาจิ  นิจิ         

วันที่28    

 

 

二十九日

にじゅうくにち   

nijuuku nichi     

 นิจูคุ  นิจิ          

วันที่29       

 

 

三十日

さんじゅうにち   

sanjuu nichi     

 ซันจู   นิจิ          

วันที่30     

 

 

三十一日

さんじゅういちにち

sanjuuichi nichi     

ซันจูอิจิ  นิจิ        

วันที่31      

 

 

何日

なんにち

nannichi 

นั่นนิจิ

วันที่เท่าไร

 

 

 

******

 

 

 

(20)4.       จะไปทำอะไรคะ

 

なに  を しに いきますか。

Nani          wo        shini    ikimasuka.

นะนิ              โวะ             ชินิ               อิคิมัสก้ะ

 

 

 

ประโยคเกี่ยวข้อง

*****คำนามตามด้วย

         に ได้เลย

*****ถ้าคำกริยา ます ตัด ます

         เติมに แล้วตามด้วยคำว่าไป

 

ไปทำงาน

仕事

しごと  に  いきます (行きます)

Shigoto        ni         ikimasu

ชิโกะโตะ            นิ                      อิคิมัส

 

ไปเรียน

勉強

べんきょう に いきます

Benkyoo        ni            ikimasu

เบงเคียว           นิ               อิคิมัส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้ ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

遊び

あそび         

asobi              

อะโสะบิ            

(เที่ยว)

 

見学

けんがく     

kengaku        

เคนกะคุ          

(ทรรศนศึกษา)

 

食事

しょくじ    

  shokuji          

 โชะกุจิ             

(ทานอาหาร)

 

 

 

 

******

 

 

 

(20)5.       จะไปวันที่เท่าไรคะ

 何日

なんにち に いきますか。

Nannichi         ni    ikimasuka.

นั่นนิจิ                นิ           อิคิมัสก้ะ

 

(20)6.       จะไปวันอะไรคะ

 何曜日

なんようび に いきますか。

Nanyoobi     ni    ikimasuka.

นั่นโยบิ               นิ        อิคิมัสก้ะ

 

 

 

 

*****

 

 

 

(20)7.       กี่คนคะ

 何人

なんにん  ですか。

Nannin      desuka.

นั่น นิน       เดสก้ะ

 

 *****

 วิธีอ่านตัวเลข

 

1

いち                                                   

 ichi                         

 อิจิ

 

2

                                                          

ni                             

 นิ

 

 

3

さん                                                     

san                           

ซัน

 

 

4

よん(し)                                  

yon,shi                 

โย่ง,ชิ

 

 

5

                                                        

go                             

โกะ

 

 

6

ろく                                                   

  roku                       

โรกุ

 

 

7

なな(しち)                               

 nana,shichi   

นะนะ,ชิจิ

 

 

8

はち                                                        

hachi                     

ฮาจิ

 

 

9

きゅう(く)                                 

kyuu,ku             

คิว,คุ

 

 

10

じゅう                                             

  juu                          

จู

 

 

十一

11

じゅういち                                   

juuichi                 

จูอิจิ

 

 

十に

12

じゅうに                                         

 juuni                     

จูนิ

 

 

十三

13

じゅうさん                                     

juusan                 

จูซัน

 

 

十四

14

じゅうよん(じゅうし)   

juuyon,juushi 

จูโย่ง,จูชิ

 

 

十五

15

じゅうご                                           

juugo                       

จูโก๊ะ

 

 

十六

16

じゅうろく                                      

juuroku                   

จูโรกุ

 

 

十七

17

じゅうなな(じゅうしち)

juunana,juushichi  

จูนะนะ,จูชิจิ

 

 

十八

18

じゅうはち                                     

 juuhachi                             

จูฮาจิ

 

 

十九

19

じゅうきゅう(じゅうく)

juukuu,juuku             

 จูคิว,จูคุ

 

 

二十

20

にじゅう                                           

 nijuu                                   

  นิจู

 

 

三十

30

さんじゅう                                   

    sanjuu                               

ซันจู

 

 

四十

40

よんじゅう                                      

yonjuu                               

โย่งจู

 

 

五十

50

ごじゅう                                           

 gojuu                                 

 โก๊ะจู

 

 

六十

60

ろくじゅう                                       

rokujuu                           

โรกุจู

 

 

七十

70

ななじゅう                                       

 nanajuu                           

นะนะจู

 

 

八十

80

はちじゅう                                       

 hachijuu                           

ฮาจิจู

 

 

九十

90

きゅうじゅう                                   

kyuujuu                           

คิวจู

 

 百

100

ひゃく                                 

 hyaku                           

เฮียะคุ

 

 

二百

200

にひゃく                           

nihyaku                          

 นิเฮียะคุ

 

 

三百

300

さんびゃく                         

sanbyaku                       

ซันเบียะคุ

 

 

四百

400

よんひゃく                         

yonhyaku                     

  โย่งเฮียะคุ

 

 

五百

500

ごひゃく                           

gohyaku                        

โกะเฮียะคุ

 

 

六百

600

ろっぴゃく                       

 roppyaku                    

 โรปเพียะคุ

 

 

七百

700

ななひゃく                         

nanahyaku                  

นะนะเฮียะคุ

 

 

八百

800

はっぴゃく                       

 happyaku                    

 ฮับเพียะคุ

 

 

九百

900

きゅうひゃく                     

kyuuhyaku                   

คิวเฮียะคุ

 

 

1,000

せん                                       

sen                                         

 เซน

 

 

二千

2,000

にせん                                   

nisen                                     

 นิเซน

 

 

 三千

3,000

さんぜん                                 

sanzen                               

ซันเซน

 

 

 四千

4,000

よんせん                                 

yonsen                                 

โย่งเซน

 

 

五千

5,000

ごせん                                   

gosen                                  

โก๊ะเซน

 

 

六千

6,000

ろくせん                               

 rokusen                          

โรกุเซน

 

七千

7,000

ななせん                               

 nanasen                           

นะนะเซน

 

 

八千

8,000

はっせん      

hassen                           

 หัสเซน

 

 

 九千

9,000

きゅうせん      

kyuusen                     

 คิวเซน

 

 

一万

10,000

いちまん                               

 ichiman                     

  อิจิมั่ง

 

 

十万

100,000

じゅうまん                         

  juuman                      

จูมั่ง

 

 

百万

1,000,000

ひゃくまん                       

 hyakuman                

 เฮียะคุ

 

 

千万

10,000,000

せんまん                         

 senman                    

 เซนมั่ง

 

 

一億

100,000,000

いちおく                         

ichioku                        

อิจิโอคุ

 

0  

ゼロ、れい                               

zero,rei                      

เซโร่,เร

 

12.5 

じゅうにてんご                       

 juuni  ten  go         

 จูนิ   เตง  โกะ

 

0.25 

れい てん   にご                         

rei ten  go      

เร  เตง  นิโกะ

 

*****มิลลิเมตร   

ภาษาญี่ปุ่นพูดว่า   มิลิ-ミリ-miri

 

*****เซนติเมตร  

ภาษาญี่ปุ่นพูดว่า   เซนจิ-センチ-senchi

 

ประโยคเกี่ยวข้อง

 

50กิโลครับ

50 キロ です.

Gojuu  kiro     desu.

โกะจู       กิโล        เดส

 

***เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ตัวเลขด้านบน

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

(20)8.       รัดเข็มขัดด้วยคะ

ベルト を しめてください。

Beruto   wo  shimetekudasai.

เบรุโตะ       โวะ    ชิเมะเต๊ะกุดาไซ.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

(20)9.       ไปโดยรถไฟค่ะ

でんしゃ で  いきます。

Densha      de         ikimasu.

เดงชะ              เด้ะ           อิคิมัส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้ ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

バス                                   

basu                  

บัส            

รถบัส

 

 

タクシー                        

takushii          

ทาคุชี่          

รถแท๊กซี่

 

 

地下鉄

ちかてつ                        

chikatetsu     

 จิคะเทะสึ     

รถไฟใต้ดิน

 

 

くるま                             

kuruma          

คุรุมะ          

 รถยนต์

 

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

(20)10.   รู้ที่อยู่ไหมคะ

 住所

じゅうしょ  を  しっていますか。(知っていますか)

Juusho              wo        shitte imasuka.

จูโช                           โวะ            ชิดเต๊ะอิมัสก้ะ

 

ประโยคเกี่ยวข้อง

 

電話番号

でんわばんごう  を  しっていますか。

Denwabangoo       wo          shitteimasuka.

เดงวะบังโง           โวะ              ชิตเตะอิมัสก้ะ

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

 かれ   

kare  

 คะเระ   

เขา

 

 

彼女

かのじょ              

kanojo                

คะ โนะโจ่            

เธอ(บุรุษที่3)

 

 

あの人

あのひと                 

anohito               

อะโนะฮิโตะ         

คนโน้น

 

ソムサックさん 

somsak san    

สมศักดิ์ซัง            

คุณสมศักดิ์  

 

 

 

 

******

 

 

 

(20)11.   ขอนามบัตรได้ไหมคะ

めいし  を いただけますか。

Meishi         wo    itadakemasuka.

เมะชิ                 โวะ       อิตะดะเคมัสก้ะ

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

(20)12.   เลี้ยวขวาค่ะ

 

みぎ  へ まがります。(曲がります。)

Migi          e       magarimasu.

มิกิ                 เอ๊ะ       มาการิมัส

 

 

 

 

******

 

 

 

 

(20)13.   เลี้ยวซ้ายค่ะ

  

ひだり  へ まがります。

hidari         e       magarimasu.

ฮิดาริ              เอ๊ะ        มากะริมัส

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 


(20)14.   กรุณาจอดค่ะ

 止まって

とまって    ください

tomatte     kudasai.

โทะมัตเตะ   กุดาไซ

 

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้ ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

書いて

かいて                      

aite                      

ไค่เต๊ะ                  

(เขียนสิ)

 

 

呼んで

よんで                     

yonde              

 ยนเด๊ะ               

(เรียกสิ)

 

 

聞いて

きいて                     

kiite                       

คีเต๊ะ                    

(ฟังสิ)

 

 

寝て

ねて                          

nete                   

เนะเต๊ะ                  

(นอนสิ)

 

 

食べて

たべて                     

tabete               

ทะเบะเต๊ะ              

(กินสิ)

 

 

行って

いって                     

itte                       

อิตเต๊ะ                  

(ไปสิ)

 

 

来て

きて                           

kite                     

คิเต๊ะ                    

(มาสิ)

 

 

話して

はなして                

hanashite     

ฮานาชิเต๊ะ            

(พูดสิ)

 

 

歩いて

あるいて                 

aruite               

อะลุ่ยเต๊ะ              

(เดินสิ)

 

 

走って

はしって                 

hashitte         

ฮะชิตเต๊ะ              

(วิ่งสิ)

 

 

勉強して

べんきょうして   

benkyooshite  

เบงเคียวชิเต๊ะ     

(เรียนสิ)

 

 

洗濯して

せんたくして         

sentakushite   

เซนตะคุชิเต๊ะ      

(ซักผ้าสิ)

 

 

 

仕事して

しごとして            

 shigoto shite    

ชิโงะโตะชิเต๊ะ    

 (ทำงานสิ)

 

 

洗って

あらって                 

aratte                       

อะรัตเต๊ะ          

  (ล้างสิ)

 

 

買って

かって                      

katte                           

คัตเต๊ะ               

(ซื้อสิ)

 

 

泳いて

およいで                 

oyoide                     

โอะโย่ยเด๊ะ          

(ว่ายน้ำสิ)

 

 

 起きて

おきて                      

okite                       

  โอะคิเต๊ะ              

(ตื่นสิ)

 

 

飲んで

のんで                      

nonde                       

โน่นเด๊ะ                

(ดื่มสิ)

 

して                           

shite                         

 ชิเต๊ะ                    

(ทำสิ)

 

 

曲がって

まがって                

magatte                 

มะกั้ตเต๊ะ            

(เลี้ยวสิ)

 

 

見て

みて            

mite                              

มิเตะ                    

(ดูสิ)

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 


(20)15.   ไม่จอด ค่ะ

とまらない です。

Tomaranai           desu.

โทมาราไน่                เดส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

かかない                      

kakanai               

คะคะไน่                 

(ไม่เขียน)

 

よばない                   

 yobanai              

โยบะไน่                   

(ไม่เรียก)

 

きかない                    

kikanai                 

คิคะไน่                    

(ไม่ฟัง)

 

ねない                          

nenai                     

เนไน่                      

 (ไม่นอน)

 

たべない                    

 tabenai               

ทาเบไน่                  

 (ไม่กิน)

 

いかない                     

 ikanai                   

อิคาไน่                    

 (ไม่ไป)

 

こない                         

konai                     

โคะไน่                      

(ไม่มา)

 

はなさない               

hanasanai       

ฮานาสะไน่              

(ไม่พูด)

 

あるかない                

arukanai           

อะลุคะไน่                 

(ไม่เดิน)

 

はしらない               

hashiranai       

ฮะชิระไน่                 

 (ไม่วิ่ง)

 

べんきょうしない  

 benkyooshinai  

เบงเคียวชิไน่            

 (ไม่เรียน)

 

せんたくしない      

 sentakushinai    

เซนตะคุชิไน่             

 (ไม่ซักผ้า)

 

しごとしない           

 shigoto shinai   

  ชิโงะโตะชิไน่            

 (ไม่ทำงาน)

 

あらわない               

 arawanai                 

  อะระวะไน่               

 (ไม่ล้าง)

 

かわない                  

 kakaranai             

 คะวะไน่                 

  (ไม่ซื้อ)

 

およがない                

 oyoganai               

 โอโยกาไน่               

  (ไม่ว่ายน้ำ)

 

おきない                 

 okinai                       

 โอคิไน่                      

(ไม่ตื่น)

 

のまない                   

 nomanai                 

โนมาไน่                 

   (ไม่ดื่ม)

 

しない                      

 shinaii                     

  ชิไน่                        

  (ไม่ทำ)

 

まがらない                 

magaranai           

มาการาไน่                

 (ไม่เลี้ยว)

 

みない                 

minai                      

  มิไน่                       

   (ไม่ดู)

 

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 


(20)16.   สบายดีไหมคะ

おげんき ですか。

Ogenki     desuka

โอเก้งกิ              เดสก้ะ

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

いい             

 ii                       

 อี้               

    (ดี)

 

かわいい        

kawaii             

คาวาอี้                    

(น่ารัก)

 

おおきい        

ookii                  

โอกี้                         

(ใหญ่)

 

 

 

ちいさい 

小さい   

 chiisai           

   จีไซ่                      

 (เล็ก)

 

 

ひろい   

広い       

hiroi                   

ฮิโร่ย                       

 (กว้าง)

 

 

せまい    

狭い       

semai             

  เซไม่                       

   (แคบ)

 

 

とおい  

遠い       

 tooi                   

  โท่ย                          

(ใกล)

 

 

 

ちかい  

近い         

chikai               

จิไก้                          

(ใกล้)

 

 

 

さびしい 

寂しい       

sabishii           

ซาบิชี่                        

(เหงา)

 

 

 

きれい 

綺麗         

kirei                    

คิเร                           

(สวย)

 

 

 

ハンサム         

hansamu         

ฮังซามุ                     

(หล่อ)

 

 

 

ゆうめい 

有名       

yuumei           

  ยูเม                          

(มีชื่อเสียง)

 

 

しんせつ 

親切     

shinsetsu         

ชินเซสึ                      

(ใจดี)

 

 

กรณีตอบรับ......ถ้าถามว่า

น่ารักไหม

可愛い

かわいい   ですか。

  kawaii    desuka 

  คาวาอี้                 เดสก้ะ

 

ตอนตอบตัดคำสุดท้ายออก.....

ก็จะกลายเป็นคำตอบ

เช่น  

น่ารักค่ะ

かわいい です。

  kawaii   desuka 

 คาวาอี้     เดส

 

 

ประโยคเกี่ยวข้อง

 

 

おはようございます 

ohayoogozaimasu 

โอะฮะโยโกไซมัส          

(สวัสดีตอนเช้า)

 

こんにちは           

 konnichiwa   

คอนนิจิวะ                    

 (สวัสดีตอนเที่ยง)  

 

こんばんは           

 konbanwa                    

 คอมบังวะ          

 (สวัสดีตอนเย็น)

 

ありがとうございます

 arigatoogozaimasu   

อะริกาโตะโกไซมัส  

(ขอบคุณค่ะ)

 

どうもありがとうございます

doomoarigatoogozaimasu

โด้โมะอะริกะโตะโกไซมัส 

(ขอบคุณมากค่ะ)

 

おさきにしつれいします

osakinishitsureishimasu

โอสะคินิฉิซึเรชิมัส  

(กลับก่อนนะคะ)

 

しつれいします           

shitsureishimasu            

ชิทซึเระชิมัส    

(ขอโทษที่เสียมารยาท)

 

すみません               

 sumimasen                      

  สุมิมาเซง     

 (ขอโทษ)

 

おやすみなさい         

 oyasuminasai                 

 โอยะสุมินาไซ 

(ราตรีสวัสดิ์)

 

おねがいします         

onegaishimasu                

โอเนไงชิมัส   

 (ช่วยหน่อยนะคะ)

 

いただきます             

itadakimasu                     

อิตะดะคิมัส    

(พูดก่อนทานอาหาร)

 

ごちそさまでした 

gochisosamadeshita    

โกะจิโสสะมะเดชิตะ

(พูดตอนทานอาหารเสร็จแล้ว)

 

いってきます             

ittekimasu                   

อิตเตะคิมัส      

(พูดก่อนออกจากบ้าน)

 

いってらっしゃい      

itterasshai       

อิเตะรัชไช        

(ผู้อยู่บ้านพูดกับคนจะออกจากบ้าน)

 

ただいま          

 tadaima              

ทะไดมะ          

(พูดเมื่อกลับมาถึงบ้าน)

 

おかえりなさい             

okaerinasai

โอคาเอรินาไซ

  (ผู้อยู่บ้านพูดต้อนรับคนกลับมาถึงบ้าน)

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

(20)17.   ต้องจอด

とまらな + ければならない です。

Tomana        kerebanaranai     desu.

โทมะนะ          เคะเระบะ นะระไน่     เดส.

ต้องจอด     ครับ

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้ ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

かかな      +  ..               

kakana              

คะคะนะ                

(ต้องเขียน)

 

よばな    +  ..               

yobana              

โยบะนะ                  

(ต้องเรียก)

 

きかな      +  ..                

   kikana                

คิคะนะ                    

(ต้องฟัง)

 

ねな   +  ..                           

 nena                   

เนนะ                      

 (ต้องนอน)

 

たべな   +  ..                        

tabena               

ทาเบนะ                  

 (ต้องกิน)

 

いかな   +  ..                       

  ikana                  

 อิคานะ                   

(ต้องไป)

 

こな+  ..                                

  kona                   

โคะนะ                     

(ต้องมา)

 

はなさな   +  ..                    

hanasana        

ฮานาสะนะ            

 (ต้องพูด)

 

あるかな  +  ..                     

 arukana           

อะลุคะนะ              

  (ต้องเดิน)

 

はしらな+  ..                        

 hashirana       

ฮะชิระนะ                 

(ต้องวิ่ง)

 

べんきょうしな+  ..          

benkyooshina

  เบงเคียวชินะ          

(ต้องเรียน)

 

せんたくしな+  ..               

sentakushina    

เซนตะคุชินะ          

(ต้องซักผ้า)

 

しごとしな  +  ..                   

shigoto shina  

 ชิโงะโตะชินะ        

 (ต้องทำงาน)

 

あらわな+  ..                         

arawana              

อะระวะนะ            

 (ต้องล้าง)

 

かわな+  ..                           

 kawana               

คะวะนะ                  

(ต้องซื้อ)

 

およがな+  ..                         

 oyogana             

 โอโยกะนะ              

(ต้องว่ายน้ำ)

 

おきな   +  ..                         

okina                   

  โอคินะ                  

 (ต้องตื่น)

 

のまな  +  ..                            

 nomana               

โนมะนะ                

 (ต้องดื่ม)

しな  +  ..                               

shinai                    

ชินะ                        

(ต้องทำ)

 

まがらな+  ..                          

 magarana        

  มะกะระนะ              

(ต้องเลี้ยว)

 

みな    +  ..                       

mina                    

  มินะ                        

(ต้องดู)

 

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

(20)18.   ฉันเกิดเดือน มกราคม ค่ะ

わたし の たんじょうび は 1がつ です。

Watashi  no   tanjoobi   wa     ichi gatsu   desu.

วะตะชิ      โนะ     ตันโจ้บิ           วะ             อิจิ      ก๊ะซึ         เดส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

2がつ               

nigatsu                

นิก๊ะทซึ          

(กุมภาพันธ์)

 

3がつ               

sangatsu              

ซันก๊ะทซึ      

 (มีนาคม)

 

4がつ               

shigatsu               

ชิก๊ะทซึ          

(เมษายน)

 

5がつ               

gogatsu                 

โก๊ะก๊ะทซึ      

(พฤษภาคม)

 

6がつ               

rokugatsu             

โระกุก๊ะทซึ    

(มิถุนายน)

 

7がつ               

shichigatsu           

ชิจิก๊ะทซึ      

(กรกฏาคม)

 

8がつ               

hachigatsu            

ฮะจิก๊ะทซึ      

(สิงหาคม)

 

9がつ               

kugatsu                 

คุก๊ะทซึ          

(กันยายน)

 

10がつ             

juugatsu                 

 จูก๊ะทซึ        

  (ตุลาคม)

 

11がつ             

juuichigatsu         

จูอิจิก๊ะทซึ      

(พฤศจิกายน)

 

12がつ           

 junigatsu                 

 จูนิก๊ะทซึ        

(ธันวาคม)

 

คำศัพท์เพิ่มเติม

 

レゼント      

purezent   

พุเระเซนโตะ                    

(ของขวัญ)

 

もらいます      

moraimasu   

โมะไรมัส                      

(ได้รับ)

 

あげます          

agemasu   

 อะเกะมัส                      

 (ให้)

 

かります         

karimasu   

คะริมัส                         

  (ขอยืม)

 

かします        

  kashimasu   

คะชิมัส                     

   (ให้ยืม)

 

みせます         

misemasu    

 มิเสะมัส                       

 (ขอดู)

 

おかね             

okane     

โอะคะเนะ                            

(เงิน)

 

おもちゃ         

omocha    

โอะโมะจะ                        

 (ของเล่น)

 

おちゃ              

ocha       

โอะจะ                                

  (ชา)

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

(20)19.ชอบส้ม

みかん が すき です。

Mikan    ga     suki    desu.

มิกัง           ก้ะ        สุกิ         เดส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

りんご-ringo             ริงโกะ             (แอ้ปเปิ้ล)

すいか-suika            ซุยกะ              (แตงโม)

あなた-anata           อะนะตะ          (คุณ)

アムさん-amusan อั้มซัง               (คุณอั้ม)

 

 

หรือคำนามอื่นๆวางแทนคำศัพท์ที่สีเขียว

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

(20)20.   ไปกับเพื่อน

ともだち と いきます。

Tomodachi  to     ikimasu

โทโมดาจิ             โต๊ะ      อิคิมัส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้ ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

おとうさん   

otoosan     

โอโต้ซัง

(คุณพ่อ)

 

おかあさん  

okaasan    

โอก้าซัง

(คุณแม่)

 

おねえさん  

oneesan     

โอเน่ซัง

(พี่สาว)

 

おにいさん 

oniisan       

 โอนี่ซัง

(พี่ชาย)

 

おばあさん 

obaasan      

โอบ้าซัง

(คุณย่า,คุณยาย)

 

おばさん     

obasan         

โอบะซัง

(คุณน้า,คุณป้า )

 

おじいさん 

ojiisan           

โอจี้ซัง

(คุณปู่,คุณตา)

 

おじさん      

ojisan          

โอจิซัง

(น้าชาย,ลุง)

 

こども         

kodomo       

โคโดโมะ

(ลูก)

 

むすこ        

musuko        

มุสุโกะ

(ลูกชาย)

 

むすめ        

musume       

มุสุเมะ

(ลูกสาว)

 

かぞく        

kazoku          

คะโซกุ

(ครอบครัว)

 

 

 

บทสนทนาและคำศัพท์เพิ่มเติม

 

หน้าโรงเรียน 

(がっこう) の まえ        です。

Gakkoo      no      mae      desu.

  กักโค              โนะ         มะเอะ       เดส

 

เปลี่ยนตรงสีเขียวเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

ข้างหลัง

うしろ                         

ushiro               

อุชิโระ

 

ข้างๆ    

となり                         

tonari               

โทนาริ

 

ใกล้      

ちかく                         

chikaku           

จิคากุ

 

เปลี่ยนคำสีแดงเป็นคำศัพท์ ด้านล่างนี้

ก็จะยิ่งสนทนาประโยคใหม่ได้ มากขึ้น

 

โรงหนัง

映画館

えいがかん                 

eigakan                  

เองะคัง

 

สวนสัตว์

動物園

どうぶつえん             

doobutsuen       

โดบุสึเอน

 

วัด

お寺

おてら                           

otera                         

 โอเทระ

 

สถานีรถไฟฟ้าอโศก

アソク駅

アソクえき       

asok  eki                

 อะโสคุ  เอคิ

 

 

โรงเรียน

学校

がっこう                   

gakkoo                   

กักโค

 

 

โรงแรม

ホテル                       

hoteru                    

โฮะเตรุ

 

 

ธนาคาร

銀行

ぎんこう                   

ginkoo                   

  กิงโคะ

 

 

สนามบิน

空港

くうこう            

kuukoo                  

คูโค

 

 

สถานีตำรวจ

警察署

けいさつしょ        

keisatsusho     

เคะสะสึโช

 

 

สวนสาธารณะ

公園

こうえん               

kooen                    

  โคะเอน

 

 

โรงงาน

工場

こうじょう                 

 koojoo                  

  โคโจ่

 

 

บริษัท

かいしゃ   

会社                   

kaisha                     

ไคชะ

 

 

สนามกอล์ฟ

ゴルフ場

ルフじょう        

gorufujoo            

โกะรุฟุโจ่

 

 

สถานทูต

大使館

たいしかん                

taishikan              

ไทชิคัง

 

 

มหาวิทยาลัย

大学

だいがく              

daigaku                

ไดกาคุ

 

 

ห้างสรรพสินค้า

デパート          

depaato                

เดพาโตะ

 

 

โรงพยาบาล

病院

びょういん           

 byooin                   

เบียวอิน

 

 

 

ท่าเรือ

みなと                   

minato                     

มินะโตะ

 

 

ป้ายรถเมล์

バス停

バスてい          

basutei                    

บะสุเต

 

 

ปั้มน้ำมัน

ガソリンスタンド    

gasorinsutando 

 กาสุรินสุตันโดะ

 

 

ตลาด

いちば                     

ichiba                       

อิจิบะ

 

 

สามแยก-

Tーじろ                

T-jiro                       

ที-จิโระ

 

 

สี่แยก

こうさてん

交差点               

koosaten               

โคะซาเตน

 

 

ไฟจราจร

信号

しんごう                 

shingoo                 

ชินโกะ

 

 

ทางม้าลาย

横断歩道

おうだんほどう    

oodanhodoo         

โอะดันโฮโด

 

 

ทางด่วน

高速道路

こうそくどうろ       

koosokudooro     

โคะโซคุโดโระ

 

วงเวียน

ロータリー               

rootarii                     

โระตารี

 

ทางรถไฟ

線路

せんろ                   

senro                       

  เซนโระ

 

 

สะพานลอย

歩道橋

ほどうきょう       

hodookyoo             

โฮะโดเคียว

 

ราคาเท่าไรคะ

いくら ですか

ikura desuka  

อิคุระเดสก๊ะ

 

****ตอบเป็นตัวเลขที่อธิบายไว้ช่วงแรกแล้วตามด้วย ...

 

.バーツです.

batsu desu .

บาท          เดส

 

ใช้เวลาประมาณเท่าไรคะ

どのくらい かかりますか。

         Donokurai         kakarimasuka

        โดะโนะคุไร                 คะคะริมัสก้ะ

 

ใช้เวลา 5 นาทีค่ะ

ごふん かかります 

gofun kakarimasu

โก๊ะฟุ่น        คะคะริมัส

 

*5ふん   ,15,

25,35,45,55

ตามด้วยเลข5ลงท้ายด้วยคำว่า     

ふん-fun-ฟุ่น

 

*10,20,30,

40,50、

ตามด้วยเลข 0 ลงท้ายด้วยคำว่า

ぷん-pun-ปุ้น

 

ใช้เวลา 1ชั่วโมงค่ะ

いちじかん かかります

ichijikan   kakarimasu

อิจิจิคัง                  คะคะริมัส

 

เปลี่ยนคำที่สีเขียว

เป็นตัวเลขอื่นและตามด้วยคำว่า

じかんjikan จิคัง 

(เป็นการบอกจำนวนชั่วโมง)

 

คำศัพท์เพิ่มเติม

 

วันนี้      

今日        

きょう            

kyoo        

 เคี่ยว

 

พรุ่งนี้  

明日           

あした             

ashita       

อะชิตะ

 

 

เมื่อวานนี้ 

昨日     

きのう            

kinoo         

คิโน

 

 

อาทิตย์นี้    

今週  

こんしゅう    

konshuu   

คองชู

 

 

อาทิตย์หน้า

来週  

らいしゅう     

raishuu      

ไรชู

 

 

 อาทิตย์ที่แล้ว 

先週

せんしゅう  

senshuu      

เซนชู

 

 

 

เดือนนี้   

今週                      

こんげつ               

kongetsu                   

คองเก๊ะทซึ

 

เดือนหน้า                     

らいげつ                

raigetsu                     

ไรเก๊ะทซึ

 

เดือนที่แล้ว                    

せんげつ                

sengetsu                   

เซนเก๊ะทซึ

 

ปีนี้                                

ことし                    

kotoshi                     

 โคโตชิ

 

ปีหน้า                           

らいねん                 

rainen                       

  ไรเนน

 

ปีที่แล้ว                        

 きょねん                 

kyonen                       

เคี่ยวเนน

 

หวัด                              

かぜ                          

kaze                            

คะเสะ

 

ไข้                              

ねつ                          

netsu                         

เนสึ

 

หายเร็วๆนะ    

お大事に

おだいじに                  

odaijini                               

โอไดจินิ

 

เงินทอน             

おつり                          

otsuri                                 

 โอะทซึ ริ

 

ปวดหัว

頭が痛い   

あたま が いたい  

atama  ga  itai     

อะตะมะ   ก๊ะ   อิไต

 

ปวดท้อง  

お腹が痛い。     

 おなか が   いたい   

onaka  ga  itai     

โอนะกะ  ก๊ะ   อิไต

 

 *****ใช้คำศัพท์ที่เป็นส่วนของอวัยวะในร่างกายมาแทนสีเขียว

           ด้านบน จะช่วยให้พูดได้เก่งขึ้น

          จะบอกได้ว่า เจ็บหรือปวดตรงส่วนไหน

 

พยายามนะคะ

頑張ってください

がんばってください

ganbattekudasai

กัมบัดเตะกุดาไซ

 

 

 

 

*****

 

Cr:Ratto Line ID:jcs25