กด Like  ที่น่ารัก

ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 ปุ่ม Like อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ 

 

JCS Head Office 

Latkrabang

Bangkok

(PRADYA BIZ 118/124)

02-346-4428

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

Ramkhamhaeng 127/3

Paseo Town

Bangkok

02-111-3108

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

ABAC BANGNA 888/6

065-392-2419

082-493-9826

Line ID : Jcs_abac

******************

SUKHUMVIT 46

08-797-515-08

Line ID: jcs25

 

日本語 : Japanese

中国語 : Chinese

英語 : English

泰語 -学生ビザ

 Thai - Education(ED) VISA

 

JCS 語学学校 グループ

JCS Language School Group

ーーーーーーーーーーーーー

*** THAI - JAPAN MOU

*** THAI - CHINA MOU

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - JAPAN MOU

 ーーーーーーーーーーーーー

語学学校:

 

1.JCS Thai & Aoyama International Education Institute Tokyo Japan

青山国際教育学院 http://www.aoyama-international.com

 ーーーーーーーーーーーーー

2.JCS Thai & ASJ Aoyama School of Japanese Tokyo Japan

青山日本語学校

http://www.aoyamaschool.com

 ーーーーーーーーーーーーー

3.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

 ーーーーーーーーーーーーー

4.JCS Thai &

Tokyo Nakano Language School Tokyo Japan

東京中野日本語学院

http://www.tnls.net

 ーーーーーーーーーーーーー

5.JCS Thai &

First study Language School Osaka Japan

 ファースト.スタデイ

日本語学校

http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp

 ーーーーーーーーーーーーー

 6. JCS Thai &              ISI Japanese Language School

日本語学校

Kyoto Japan

http://www.isi-education.com/location/kyoto

 ーーーーーーーーーーーーー

7. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ikebukuro

Tokyo Japan

http://www.isi-education.com/location/ikebukuro

 ーーーーーーーーーーーーー

8.JCS Thai &                ISI Japanese Language School

日本語学校

Takadanobaba  

Tokyo Japan

 http://www.isi-education.com/location/takadanobaba

 ーーーーーーーーーーーーー

9. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ueda Nagano Japan

http://www.isi-education.com/location/nagano

 ーーーーーーーーーーーーー

10. JCS Thai &               Matsudo International Language School

日本語学校

Matsudo Chiba Japan

(อยู่ห่างจากโตเกียวเอคิเพียง 40 นาที)

http://www.mijpschool.com

ーーーーーーーーーーーーー

11. JCS Thai &              Tokyo Sakura Gaoka Institute

東京桜ヶ丘学院

http://www.tsg20.jp

ーーーーーーーーーーーーー

12. JCS Thai &            Aoyama Nippongo Gakuinn

青山日本語学院

http://www.aoyama-jls.com

ーーーーーーーーーーーーー

専門学校;

 

13.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ高校!

โรงเรียนมัธยมปลายที่JCS

ขอแนะนำว่าดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชาวไทย!

 

14.JCS Thai & Sendai Ikuei Gakuen

High School

Miyagi ken Japan

https://www.sendaiikuei.ed.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ寮&アパート+

บริษัทที่JCSขอแนะนำว่าดีที่สุด

ในด้านการบริการที่พัก!

หอพัก แชร์เฮ้าส์ :

ที่พัก เช่า ซื้อ ขาย

ปรึกษาได้ตลอดเวลา

(ทั่วญี่ปุ่นและไทย)

15.JCSLandhousing

Tokyo Japan

http://www.landhousing.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - CHINA MOU

 

EDUCATION EXCHANGE

 ーーーーーーーーーーーーー

 大学

 

16.JCS Thai &           Guangxi University Of Foreign Languages China

#China Summer camp

ーーーーーーーーーーーーーーー

สโลแกนของ JCS :

J : Joy

C : Chance

S : Success

สนุกกับการเรียนรู้

มุ่งสู่โอกาสที่ดี

มีความสำเร็จ

 ーーーーーーーーーーーーー

JCS Contact

In Tokyo Japan

東京

Mr.Yasuki Fujii
Email:

fujii@jcsthailand.com

ーーーーーーーーーーーーー

ติดต่อผู้บริหาร :

 

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

Rattana Timvat(Ratto)

ラッタナー テイムワット(ラット

*Tel:08-797-515-08

*E-mail:

rattana@jcsthailand.com

*Website:

www.jcsthai.com

*Skype:

hatchirattana

*Facebook Page:

JCS Thailand

*twitter:

rattana93

*Line ID:JCS25

 

 

工場でよく使う言葉

こうじょうでよくつかうことば

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในบริษัท,ที่ทำงาน,โรงงาน

 

 

生産

seisan

(せいさん)

Production

 

ผลิต

ーーーーーーーーーーーー

生産能力

seisannooryoku

(せいさんのうりょく)

Production

Capability

 

กำลังการผลิต

ーーーーーーーーーーーー

縫製

hoosei

(ほうせい)

Sewing

 

เย็บ

ーーーーーーーーーーーー

部品

buhin

(ぶひん)

Parts

อะไหล่

ーーーーーーーーーーーー

お客さん

okyakusan

(おきゃくさん)

Customer

 

ลูกค้า

ーーーーーーーーーーーー

検査

kensa

(けんさ)

QC check

ตรวจสอบ(ตรวจสอบคุณภาพ)

ーーーーーーーーーーーー

良品

ryoohin

(りょうひん)

Good product

 

ของดี

ーーーーーーーーーーーー

不良品

furyoohin

(ふりょうひん)

Defect product

 

ของเสีย

ーーーーーーーーーーーー

説明

setsumei

(せつめい)

Explanation

 

อธิบาย

ーーーーーーーーーーーー

一台

ichidai

(いちだい)

One machine

 

1เครื่อง

ーーーーーーーーーーーー

休憩

kyuukei

(きゅうけい)

Break

พักเบรค

ーーーーーーーーーーーー

朝礼

choorei

(ちょうれい)

Morning

Gathering

ประชุมเช้า

ーーーーーーーーーーーー

機械

kikai

(きかい)

Machinary

 

เครื่องจักร

ーーーーーーーーーーーー

問題

mondai

(もんだい)

Problem

 

ปัญหา

ーーーーーーーーーーーー

 

輸入

yu nyuu

(ゆにゅう)

Import

นำเข้า

ーーーーーーーーーーーー

輸出

yu shutsu

(ゆしゅつ)

Export

 

ส่งออก

ーーーーーーーーーーーー

取り説

torisetsu

(とりせつ)

マニュアル

Manual

คู่มือ

ーーーーーーーーーーーー

組み立て

 

kumitate

 

(くみたて)

 

Assembly

 

ประกอบ

 

ーーーーーーーーーーーー

溶接

 

yosetsu

 

(ようせつ)

 

Welding

เชื่อม

ーーーーーーーーーーーー

 

改善

 

kaizen

 

(かいぜん)

 

Kaizen

 

Improvement

ปรับปรุงแก้ไข

 

ーーーーーーーーーーーー

 

残業

 

zangyoo

 

(ざんぎょう)

 

Overtime

ทำงานล่วงเวลา

 

ーーーーーーーーーーーー

 

整理

 

seiri

 

(せいり)

 

Organaize

 

สะสาง

 

ーーーーーーーーーーーー

 

整頓

 

seiton

 

(せいとん)

 

Oderliness

 

 

สะดวก

 

 

 

ーーーーーーーーーーーー

 

清掃

 

seisoo

 

(せいそう)

 

Cleaning

 

 

สะอาด

 

 

ーーーーーーーーーーーー

 

 

清潔

 

seiketsu

 

(せいけつ)

 

Cleaness

 

 

ทำให้ถูกสุขลักษณะ

 

 

ーーーーーーーーーーーー

 

 

 

shitsuke

 

(しつけ)

 

Upbringing/

 

Training

 

 

ฝึกให้เป็นนิสัย

 

ーーーーーーーーーーーー

 

掃除

 

sooji

 

(そうじ)

 

souji

 

Sweeper

 

 

ทำความสะอาด

 

ーーーーーーーーーーーー

 

ほうれんそう

 

hoorensoo

 

แปลตรงตัวว่าผักโขม

 

(ใช้ตัวแรกของศัพท์คำว่ารายงาน ,

 

ติดต่อสื่อสาร,

 

ปรึกษา

 

มาเป็นคำที่ใช้กับผู้ปฏิบัติ

 

งานที่ดี)

 

Report,commuicate,Consulting

 

ーーーーーーーーーーーー

 

 

 

報告

 

hookoku

 

(ほうこく)

 

Report

 

รายงาน

 

ーーーーーーーーーーーー

 

連絡

 

renraku

 

(れんらく)

 

Report

 

Communicate

 

 

ติดต่อสื่อสาร

 

ーーーーーーーーーーーー

 

相談

 

soodan

 

(そうだん)

 

Consultation

 

 

ปรึกษา

 

ーーーーーーーーーーーー

 

現場

 

genba

 

(げんば)

 

Learning from

 

 work place

 

 

สถานที่ปฏิบัติงานจริง

 

 

ーーーーーーーーーーーー

 

現物

 

genbutsu

 

(げんぶつ)

 

Learning from real

 

Material

 

 

ชิ้นงานจริง

 

ーーーーーーーーーーーー

 

準備

 

junbi

 

(じゅんび)

 

Preparation

 

 

เตรียม

 

ーーーーーーーーーーーー

 

品質

 

hinshitsu

 

(ひんしつ)

 

Quality

 

คุณภาพ

 

ーーーーーーーーーーーー

 

危険

 

kiken

 

(きけん)

 

Dengerous

 

 

อันตราย

 

ーーーーーーーーーーーー

 

安全

anzen

 

    (あんぜん)

 

  Safety

 

 

ปลอดภัย

 

 

ーーーーーーーーーーーー

 

 

        工場

 

                                 koojoo

 

 (こうじょう)

 

Factory

 

 

โรงงาน

 

ーーーーーーーーーーーー

         規則

 

                                  kisoku

 

                              (きそく)

 

Regulation

 

 

กฏระเบียบ

 

ーーーーーーーーーーーー

 

                               人事部

 

                                jinjibu

 

                             (じんじぶ)

 

HR Dept.

 

 

ฝ่ายบุคคล

 

ーーーーーーーーーーーー

 

購買

 

koobai

 

     (こうばい)

 

Purchasing Dept.

 

 

จัดซื้อ

 

ーーーーーーーーーーーー

 

企画

 

kikaku

 

   (きかく)

 

Planning Dept.

 

 

วางแผน

 

ーーーーーーーーーーーー

 

設計

 

sekkei

 

(せっけい)

 

Design

 

 

ออกแบบ

 

ーーーーーーーーーーーー

 

工場長

 

koojoochoo

 

(こうじょうちょう)

 

Head of Factory,

 

Factory Manager

 

 

ผู้จัดการโรงงาน

 

ーーーーーーーーーーーー

 

工業団地

 

koogyoodanchi

 

(こうぎょうだんち)

 

Inductrial site

 

 

นิคมอุตสาหกรรม

 

ーーーーーーーーーーーー

 

倉庫

 

sooko

 

(そうこ)

 

Warehouse

 

 

คลังสินค้า,สโตร์

 

ーーーーーーーーーーーー

 

倉庫管理

 

sookokanri

 

(そうこかんり)

 

Warehouse

 

Administration

 

หัวหน้าสโตร์,ผู้ควบคุม

 

ーーーーーーーーーーーー

 

営業部

 

eigyoobu

 

(えいぎょうぶ)

 

Sales Dept.

 

 

ฝ่ายขาย

 

ーーーーーーーーーーーー

 

cr:Ratto (Line ID:jcs25)