กด Like  ที่น่ารัก

ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 ปุ่ม Like อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ 

 

JCS Head Office 

Latkrabang

Bangkok

(PRADYA BIZ 118/124)

02-346-4428

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

Ramkhamhaeng 127/3

Paseo Town

Bangkok

02-111-3108

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

ABAC BANGNA 888/6

065-392-2419

082-493-9826

Line ID : Jcs_abac

******************

SUKHUMVIT 46

08-797-515-08

Line ID: jcs25

 

日本語 : Japanese

中国語 : Chinese

英語 : English

泰語 -学生ビザ

 Thai - Education(ED) VISA

 

JCS 語学学校 グループ

JCS Language School Group

ーーーーーーーーーーーーー

*** THAI - JAPAN MOU

*** THAI - CHINA MOU

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - JAPAN MOU

 ーーーーーーーーーーーーー

語学学校:

 

1.JCS Thai & Aoyama International Education Institute Tokyo Japan

青山国際教育学院 http://www.aoyama-international.com

 ーーーーーーーーーーーーー

2.JCS Thai & ASJ Aoyama School of Japanese Tokyo Japan

青山日本語学校

http://www.aoyamaschool.com

 ーーーーーーーーーーーーー

3.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

 ーーーーーーーーーーーーー

4.JCS Thai &

Tokyo Nakano Language School Tokyo Japan

東京中野日本語学院

http://www.tnls.net

 ーーーーーーーーーーーーー

5.JCS Thai &

First study Language School Osaka Japan

 ファースト.スタデイ

日本語学校

http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp

 ーーーーーーーーーーーーー

 6. JCS Thai &              ISI Japanese Language School

日本語学校

Kyoto Japan

http://www.isi-education.com/location/kyoto

 ーーーーーーーーーーーーー

7. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ikebukuro

Tokyo Japan

http://www.isi-education.com/location/ikebukuro

 ーーーーーーーーーーーーー

8.JCS Thai &                ISI Japanese Language School

日本語学校

Takadanobaba  

Tokyo Japan

 http://www.isi-education.com/location/takadanobaba

 ーーーーーーーーーーーーー

9. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ueda Nagano Japan

http://www.isi-education.com/location/nagano

 ーーーーーーーーーーーーー

10. JCS Thai &               Matsudo International Language School

日本語学校

Matsudo Chiba Japan

(อยู่ห่างจากโตเกียวเอคิเพียง 40 นาที)

http://www.mijpschool.com

ーーーーーーーーーーーーー

11. JCS Thai &              Tokyo Sakura Gaoka Institute

東京桜ヶ丘学院

http://www.tsg20.jp

ーーーーーーーーーーーーー

12. JCS Thai &            Aoyama Nippongo Gakuinn

青山日本語学院

http://www.aoyama-jls.com

ーーーーーーーーーーーーー

専門学校;

 

13.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ高校!

โรงเรียนมัธยมปลายที่JCS

ขอแนะนำว่าดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชาวไทย!

 

14.JCS Thai & Sendai Ikuei Gakuen

High School

Miyagi ken Japan

https://www.sendaiikuei.ed.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ寮&アパート+

บริษัทที่JCSขอแนะนำว่าดีที่สุด

ในด้านการบริการที่พัก!

หอพัก แชร์เฮ้าส์ :

ที่พัก เช่า ซื้อ ขาย

ปรึกษาได้ตลอดเวลา

(ทั่วญี่ปุ่นและไทย)

15.JCSLandhousing

Tokyo Japan

http://www.landhousing.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - CHINA MOU

 

EDUCATION EXCHANGE

 ーーーーーーーーーーーーー

 大学

 

16.JCS Thai &           Guangxi University Of Foreign Languages China

#China Summer camp

ーーーーーーーーーーーーーーー

สโลแกนของ JCS :

J : Joy

C : Chance

S : Success

สนุกกับการเรียนรู้

มุ่งสู่โอกาสที่ดี

มีความสำเร็จ

 ーーーーーーーーーーーーー

JCS Contact

In Tokyo Japan

東京

Mr.Yasuki Fujii
Email:

fujii@jcsthailand.com

ーーーーーーーーーーーーー

ติดต่อผู้บริหาร :

 

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

Rattana Timvat(Ratto)

ラッタナー テイムワット(ラット

*Tel:08-797-515-08

*E-mail:

rattana@jcsthailand.com

*Website:

www.jcsthai.com

*Skype:

hatchirattana

*Facebook Page:

JCS Thailand

*twitter:

rattana93

*Line ID:JCS25

 

敬語(Honorific)

 

敬語の基本は「です」「ます」です。「です・ます」は敬語の一つで、丁寧語(polite/courteous )です。敬語にはこのほか尊敬語(respect/honorific)と謙譲語(modest)があります。

社内では上下関係で、つまり上司(boss)に対して敬語を使います(尊敬語・丁寧語)。しかし、他社の人と話す場合は、うち・そとの関係がはたらき、うち()の者はすべて自分と同じレベルまで下げて表現します(謙譲語)。た自社とえば、社内では「社長は明日マレーシアいらっしゃいます」といいますが、他社の人に対してはと社長の動作を低めて言います。このように、上下関係、うち・そとの関係、さらに親戚関係、年齢も加わって、だれを高めてだれを低める難しくなります。上司の呼び方は「田中部長とか部長、田中課長とか課長」のように肩書を付けて呼びます。部下は田中さんと呼びますが、人によっては「うちの社長は明日マレーシアへ参ります」男性には「田中君」と呼ぶ人もいます。

尊敬語とは、ひと言でいえば相手を一段上に持ち上げることで敬意(respect)を現した表現。(おっしゃいます、いらっしゃいますなど)一般的には目上の人、自分よりも地位の高い人に対することばであり、ビジネスの場では上司のほか、取引先(お客さんなど)をはじめとする社外の人などに幅広く用いられる。相手の行動や状態を表現する場合に使われます。

自分が相手から一段へりくだることで相手を高めるのが謙譲語です。(申します、参りますなど)自分の行動や状態、自分の身内のことを謙遜することによって間接的に相手への敬意を示すこと。一般的には自分と家族、ビジネスの場では自分と身内に対して用いる(ウチとソト)。尊敬語と同様に、「行く」を「伺う」と違う言葉に転換するタイプと「説明する」を「ご説明します」と言葉の前後に何かを付け加えるタイプがあります。

丁寧語というのは、ていねいな言葉遣いをすることによって相手への敬意をあらわす敬語です。「ですます調」を使うと、「こちらです」「出席します」といった具合に簡単に敬意表現にできるので、尊敬語や謙譲語よりも身近で手軽な敬語といえます。

 

敬語の表現

ビジネスの場面では、物だけでなく、さまざまな行為や気持ち

もやりとりします。これからすることも、もうしたこと、おねがいすることなど、相手と自分との相互作用です。「くださる」「いただく」「させていただく」など、ややこしいと思っている人も多いと思います。ポイントは、「誰がするのか」ということです。「誰が」することかを考えてみてください。相手がすることならたのまなくてはなりません。(1)を見ながらお願いしてみてください。あなたが今することや、もうしたことを報告したいときは(2)を見てください。あなたがなにかをするときに、相手の許可や同意が必要な場合は(3)を参考にしてください。

 

 

(1) 相手にになにかを頼むときの表現(相手がする)

l  お願いします/お願いいたします/お願い申し上げます

l  ~ください/くださいませ

l  ~くださいますようお願いします/いたします/申し上げます

l  ~いただきたいと存じます/いただきたく存じます

l   

l  ~いただきたくお願いたします/お願い申し上げます

l  ~いただけますと幸いです/ございます

l  ~いただけますでしょうか

l  ~いただけますようお願いします/おねがいいたします/お願い申し

  上げます

 

 

例 何かを検討してほしいとき

 

Ø  ご検討お願いします/ご検討お願い申し上げます/ご検討お願い申し上

   げます

Ø  ご検討ください/ご検討いただけますでしょうか

 

 

例 品物を送ってほしいとき

 

Ø  お送りください

Ø  お送りいただけますでしょうか

 

 

l  ~いたします

l  ~させていただきます

l  ~させていただきたいと存じます/させていただきたく存じます

 

 

例 5月10日に納品したことを伝えるとき

 

Ø  5月10日に納品いたします/させていただきます

 

 

例 担当に確認してから電話するとき

 

Ø  担当のものに確認しまして、お電話差し上げたいと思います

Ø  担当の者に確認いたしまして、お電話させていただいたいと存じます

 

 

例 必要なものを自分の側で用意するとき

 

Ø  必要なものにつきましては、こちらでご用意いたします

Ø  必要なものにつきましては、こちらでご用意させていただきたいと存じます

 

 

例 相手からの質問に答えるとき

 

Ø  ご質問にご回答申し上げます/ご質問に答えさせていただきます

 

 

(3) 相手の許可や同意がほしいとき(自分がする)

 

l  ~させていただきますようお願します/いたします/申し上げます

l  ~させていただきたくお願いいたします/申し上げます

l  ~させていただけますでしょうか

l  ~させていただけますようお願いします/いたします/申し上げます

l  ~させていただきたいのですが、よろしいでしょうか

 

 

例 相手のところに数日後行きたいとき

Ø  後日、お伺いさせていただけますでしょうか/いてよろしいでしょうか

 

 

例 大阪へ出張したいとき

Ø  大阪へ出張したいと思うのですが、よろしいでしょうか

Ø  大阪へ出張させてくださいますようお願いします

 

 

例 原因や理由をもう一度調べたいとき

Ø  原因につて再度調査させてくださいますようお願いいたします

Ø  原因について再度調査をさせていただきたくお願い申しあげます

 

(4) 「お」「ご」+動詞(verb)+なります。

 

l  読み手や目上の人・敬意を表すべき人の行為や物、状態について。

 

Ø  ご主人お帰りになりましたか

Ø  お客さまがお買い上げになった商品はについて

Ø  お客様がいま、ご到着になります。

Ø  社長が今日の会議にご出席になります。

 

 

l  自分または「ウチ」の人の行為や物などが、読み手や目上の人・敬意を表すべき人にかかわりがあるとき。

Ø  こちらからお電話いたします。

Ø  会議室にご案内いたします

Ø  昨日の出張についてご報告いたします。

 

 

²覚えておきたい言葉

 

敬語動詞     尊敬語      謙譲語

行きます/来ます   いらっしゃいます   伺います

       おいでになります   まいります

 

来ます     お越しになります        --------- 

       お見えになります 

言います      おっしゃいます 申します/申し上げます

 

聞きます      お耳に入れます  伺います/拝聴します/

              承ります

 

います     いらっしゃいます    おります 

 

します     なさいます     いたします

 

見ます     ご覧になります    拝見します

 

知っています   ご存じです    存じております

 

くれます    くださいます     ---------

 

寝ます     おやすみになります     ---------

 

着ます       お召しになります     ---------

会います        ---------    お目にかかります 

 

もらいます       ---------     いただきます 

 

食べます/飲みます  召し上がります   いただきます 

 

²日常会話で用いられる丁寧語

~ます/ました、 ~います/いました、 ~おります、 ~です/でしょう

~であります/があります/にあります、 ~でございます/がござます

 

あす・みょうにち(明日)、ほんじつ(本日)、せんじつ(先日)、

せんぱん(先般)、いっさくじつ(一昨日)、このたび(この度)、

のちほど(後程)、さきほど(先程)、お気軽に、ごゆっくり、ただ今より、

お客様、お土産、お酒、お食事、お間違い、お見舞い、お名前、お仕事、お知らせ、お仕事、お話し、お答え、お住まい、お約束、お世話、お食事、お言葉、お子さん、おはし、お電話、お手紙、お飲み物、お風呂、お祭り、お正月、お荷物、お弁当、お名刺、お天気、お皿、お水、お金、お国、お体、ご兄弟、ご連絡、ご趣味、ご両親、ご栄転、ご希望、ご家族、ご夫婦、ご主人、ご結婚、ご氏名、ご住所、ご意見、ご相談、ご質問、ご注文、ご健康、ご協力、ご・お返事、お一人、お考え、お迎え、ご自由、

 

 

~してもよろしいでしょうか、 ~していただけますでしょうか、 恐れ入りますが、恐縮ですが、申し訳ありませんが/申し訳ございませんが、失礼ですが、差し支えなければ、お手数ですが/お手数をおかけしますが、ご迷惑ですが/ご迷惑をおかけしますが

 

 

²謙譲語の表現の例

お見舞い、お祝い、ご案内、伺う、存じる、存じ上げる、お目にかかる、

差し上げる、参る(まいる)、承る(うけたまわる)、お送り致します、

ご無沙汰しております、ご案内いたします、ご報告申し上げます、

拝見、粗品、弊社、拙宅(せったく)、拙著(せっちょ)、粗餐(そさん)

 

尊敬語の表現の例

お知らせさせていただきます、ご連絡させていただきます、お待ちします、お返しします、お送りします、お伝えします、、お顔、お足元、お宅、お言葉、お荷物、お休み、ご子息、ご退職、お電話、 行かれる、書かれる、待たれる、座られる、話される、読まれる

 

 

²尊敬語の動詞

ü  (グループ1、ない形+れる)

ü  (グループ2、ない形+られる)

教えられる、答えられる、降りられる、受けられる、用いられる

ü  (グループ3、ない形+れる)

される、来られる、紹介される

 

 

²特別な尊敬語動詞

おやすみになる、おっしゃる、いらっしゃる、めしあがる、ごぞんじです、

お召しになる、ご覧になる

ü  (ご)名詞+なる、なさる

例:ご利用になる、ご転居なさる

 

ü  名詞+なさる、される

例:退職なさる、出席される

 

ü  お~になる、 お~(に)なさる、お~くださる

例:お出かけになる、お勉強なさる、お聞かせくださる

 

²  形容詞および副詞の尊敬語

 

ü  イ形容詞

例:お忙しい、お早い、お美しい

 

ü  ナ形容詞

例:お元気な、ご多忙な、ご立派な、お上手な、おひまな、ご迷惑な、ご立派な

ü副詞

例:お見事に、お気軽に、お静かに、ごゆっくり、ご親切に、ご丁寧に、

 

よく使われるあいさつ

Ø  会社から帰るとき

A:それでは、お先に失礼します。/失礼いたします。

B:お疲れさまです。

 

Ø  お礼をするとき

A:ありがとうございます。

B:こちらこそ。/いいえ。/どういたしまして。

 

Ø  別れるとき

A:失礼します。/失礼いたします。

B:それではまた/それではまた明日おいしましょう。

 

 

家族の呼び方

私の 父  00さんのお父さん  先生のお父様

  母     お母さん   お母様

  兄     お兄さん   お兄様

  姉     お姉さん   お姉様

  弟     弟さん    弟様

  妹     妹さん    妹様

/主人/旦那    ご主人  ご主人様/旦那様

 妻/家内     奥さん    奥様 

 子ども     お子さん   お子様

  息子     息子さん   ご子息

  娘     娘さん   お嬢様