กด Like  ที่น่ารัก

ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 ปุ่ม Like อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ 

 

JCS Head Office 

Latkrabang

Bangkok

(PRADYA BIZ 118/124)

02-346-4428

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

Ramkhamhaeng 127/3

Paseo Town

Bangkok

02-111-3108

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

ABAC BANGNA 888/6

065-392-2419

082-493-9826

Line ID : Jcs_abac

******************

SUKHUMVIT 46

08-797-515-08

Line ID: jcs25

 

日本語 : Japanese

中国語 : Chinese

英語 : English

泰語 -学生ビザ

 Thai - Education(ED) VISA

 

JCS 語学学校 グループ

JCS Language School Group

ーーーーーーーーーーーーー

*** THAI - JAPAN MOU

*** THAI - CHINA MOU

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - JAPAN MOU

 ーーーーーーーーーーーーー

語学学校:

 

1.JCS Thai & Aoyama International Education Institute Tokyo Japan

青山国際教育学院 http://www.aoyama-international.com

 ーーーーーーーーーーーーー

2.JCS Thai & ASJ Aoyama School of Japanese Tokyo Japan

青山日本語学校

http://www.aoyamaschool.com

 ーーーーーーーーーーーーー

3.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

 ーーーーーーーーーーーーー

4.JCS Thai &

Tokyo Nakano Language School Tokyo Japan

東京中野日本語学院

http://www.tnls.net

 ーーーーーーーーーーーーー

5.JCS Thai &

First study Language School Osaka Japan

 ファースト.スタデイ

日本語学校

http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp

 ーーーーーーーーーーーーー

 6. JCS Thai &              ISI Japanese Language School

日本語学校

Kyoto Japan

http://www.isi-education.com/location/kyoto

 ーーーーーーーーーーーーー

7. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ikebukuro

Tokyo Japan

http://www.isi-education.com/location/ikebukuro

 ーーーーーーーーーーーーー

8.JCS Thai &                ISI Japanese Language School

日本語学校

Takadanobaba  

Tokyo Japan

 http://www.isi-education.com/location/takadanobaba

 ーーーーーーーーーーーーー

9. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ueda Nagano Japan

http://www.isi-education.com/location/nagano

 ーーーーーーーーーーーーー

10. JCS Thai &               Matsudo International Language School

日本語学校

Matsudo Chiba Japan

(อยู่ห่างจากโตเกียวเอคิเพียง 40 นาที)

http://www.mijpschool.com

ーーーーーーーーーーーーー

11. JCS Thai &              Tokyo Sakura Gaoka Institute

東京桜ヶ丘学院

http://www.tsg20.jp

ーーーーーーーーーーーーー

12. JCS Thai &            Aoyama Nippongo Gakuinn

青山日本語学院

http://www.aoyama-jls.com

ーーーーーーーーーーーーー

専門学校;

 

13.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ高校!

โรงเรียนมัธยมปลายที่JCS

ขอแนะนำว่าดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชาวไทย!

 

14.JCS Thai & Sendai Ikuei Gakuen

High School

Miyagi ken Japan

https://www.sendaiikuei.ed.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ寮&アパート+

บริษัทที่JCSขอแนะนำว่าดีที่สุด

ในด้านการบริการที่พัก!

หอพัก แชร์เฮ้าส์ :

ที่พัก เช่า ซื้อ ขาย

ปรึกษาได้ตลอดเวลา

(ทั่วญี่ปุ่นและไทย)

15.JCSLandhousing

Tokyo Japan

http://www.landhousing.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - CHINA MOU

 

EDUCATION EXCHANGE

 ーーーーーーーーーーーーー

 大学

 

16.JCS Thai &           Guangxi University Of Foreign Languages China

#China Summer camp

ーーーーーーーーーーーーーーー

สโลแกนของ JCS :

J : Joy

C : Chance

S : Success

สนุกกับการเรียนรู้

มุ่งสู่โอกาสที่ดี

มีความสำเร็จ

 ーーーーーーーーーーーーー

JCS Contact

In Tokyo Japan

東京

Mr.Yasuki Fujii
Email:

fujii@jcsthailand.com

ーーーーーーーーーーーーー

ติดต่อผู้บริหาร :

 

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

Rattana Timvat(Ratto)

ラッタナー テイムワット(ラット

*Tel:08-797-515-08

*E-mail:

rattana@jcsthailand.com

*Website:

www.jcsthai.com

*Skype:

hatchirattana

*Facebook Page:

JCS Thailand

*twitter:

rattana93

*Line ID:JCS25

 

JCS Lesson 2

 

มีทั้งคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจ

เพื่อสื่อสารได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ

 

(N5 บทที่1 ถึงบทที่25)

 

 

1.これ は 何ですか。

โคเร วะ นั่นเดสก๊ะ

kore wa nan desuka. 

นี่คืออะไรคะ(ครับ)

 

 

 

 

2.それは あなたの 本ですか。

โซเร วะ อะนะตะ โนะ โฮ่ง เดสก๊ะ

sore wa anata no hon desuka.

นั่นคือหนังสือของคุณใช่ไหมคะ(ครับ)

 

 

 

 

3.あれは だれの かばん ですか。

อะเร วะ ดาเระ โนะ คะบั้ง เดสก๊ะ

are wa dare no kaban desuka.

โน่นคือกระเป๋าใครคะ(ครับ)

 

 

 

 

4.この手帳 は だれの ですか。

โคโนะเทโจ วะ ดาเระ โนะ เดสก๊ะ

kono techoo wa dare no desuka.

สมุดพกเล่มนี้ของใครคะ(ครับ)

 

 

 

5.これは えんぴつ ですか ペン ですか。

โคเระ วะ เอมพิซึ เดสก๊ะ เปงเดสก๊ะ

kore wa enpitsu desuka. pen desuka.

อันนี้เป็นดินสอหรือปากกาคะ(ครับ)

 

 

6.これは あなたの ですか。

โคเระ วะ อะนะตะ โนะ เดสก๊ะ

kore wa anata no desuka.

นี่คือของคุณใช่ไหมคะ(ครับ)

 

 

 

 

7.それは なんの 本ですか。

โซเร วะ นั่นโนะ โฮ่ง เดสก๊ะ

sore wa nan no hon desuka.

นั่นคือหนังสืออะไรคะ(ครับ)

 

 

 

 

8.これは だれの ですか。

โคเร วะ ดาเระ โนะ เดสก๊ะ

kore wa dare no desuka.

นี่คือของใครคะ(ครับ)

 

 

 

 

9.この本 は あなたのですか。

โคโนะโฮ่ง วะ อะนะตะ โนะ เดสก๊ะ

konohon wa anata no desuka.

หนังสือเล่มนี้เป็นของคุณใช่ไหมคะ(ครับ)

 

 

 

 

10.このノート は だれの ですか。 

โคโนะ โนโตะ วะ ดาเระ โนะ เดสก๊ะ

kono nooto wa dare no desuka.

สมุดเล่มนี้ เป็นของใครคะ(ครับ)

 

222222222222222222222222222222222222222

 

 

คำอธิบายเพิ่ม

これ、それ、あれใช้เป็นประธานของประโยคตามด้วยは ได้เลย

แต่ この、その、あのต้องมีคำนามมาด้วยแล้วจึงตามด้วย はนะคะ

のใช้แสดงความเกี่ยวข้องและแสดงความเป็นเจ้าของ

เช่น

หนังสือของฉันわたしのほん

พนักงานบริษัททีโอทีTOTのしゃいん

หนังสืออะไรなんのほん

การใช้ですかในประโยคสองครั้งเป็นการถามเพื่อให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

การใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศใช้อักษรคาตาคานะเขียนเช่นสมุด(ノート)

เสียงยาวในศัพท์ที่ใช้ฮิรางานะ จะใช้เสียงในแถว อะ อิ อุ เอะ โอะ เติมหลังตัวที่เสียงยาวเช่น おかあさんหลังตัวคะ จะเติม ตัวอะ เพือให้คะ ออกเสียงเป็นก้า แต่ในอักษรคาตาคานะ ใช้เส้นขีดยาว(คนญี่ปุ่นเรียกขีดยาวตรงนี้ว่า(โนบ๊าสสึ)ในการเพิ่มเสียงคำศัพท์ที่ออกเสียงยาว:)

อย่าพึ่ง งง นะคะ สู้ๆ

 

222222222222222222222222222222222222222

 

คำศัพท์บทที่ JCS Lesson  L2 (เสริมด้วยศัพท์ที่น่าสนใจ)

これ(kore)อันนี้

それ(sore)อันนั้น

あれ(are)อันโน้น

どれ(dore)อันไหน

この本(このほん)(konohon)หนังสือเล่มนี้

その本(sonohon)หนังสือเล่มนั้น

あの本(anohon)หนังสือเล่มโน้น

新聞(しんぶん)(shinbun)หนังสือพิมพ์

雑誌(ざっし)(zasshi)นิตยสาร

辞書(じしょ)(jisho)ดิกชันนารี่

名刺(めいし)(meishi)นามบัตร

鍵(かぎ)(kagi)กุญแจ

時計(とけい)(tokei)นาฬิกา

傘(かさ)(kasa)ร่ม

車(くるま)(kuruma)รถ

机(つくえ)(tsukue)โต๊ะ

お土産(おみやげ)omiyageของฝาก

椅子(いす)(isu) เก้าอี้

かばん(kaban) กระเป๋า

手帳(てちょう)(techoo)สมุดพก

鉛筆(えんぴつ)(enpitsu)ดินสอ

 

ペン(pen)ปากกา

ノート(no-to)สมุด

カード(ka-do)บัตร(เอทีเอ็มหรือการ์ดอื่นๆ)

テレビ(terebi)ทีวี

ラジオ(rajio)วิทยุ,เรดิโอ

カメラ(kamera)กล้อง

コンピューター(konpyuutaa)คอมพิวเตอร์

あのう(anoo) คำพูดเวลาลังเลหรือนึกไม่ออกหรือการเกริ่นก่อนบางคำพูด

えっ (ett) เสียงที่แปลกใจ เอ๊ะ

どうぞ(doozo) เชิญ (ให้เข้าบ้าน เข้าในสถานที่ ให้นั่งหรือยื่นของให้รับ)

そうですか(soodesuka) อย่างงั้นหรือ พูดเวลาเห็นด้วย

違います(ちがいます)(chigaimasu) ไม่ใช่(ผิด)

 

 

222222222222222222222222222222222222222

 

 

คันจิบทที่2(คันจิN5จากจำนวน100-120ตัว ขอแนะนำว่าให้จำให้ได้^^)

 

 

 

月(つき)(tsuki) พระจันทร์

月曜日(げつようび)(getsuyoobi) วันจันทร์

今月(こんげつ)(kongetsu) เดือนนี้

五月(ごがつ)(gogatsu) เดือนพฤษภาคม (เดือนห้า)

毎月(まいつき)(maitsuki) ทุกเดือน

 

 

火(ひ)(hi) ไฟ

火山(かざん)(kazan) ภูเขาไฟ

火曜日(かようび)(kayoobi) วันอังคาร

火事(かじ)(kaji) ไฟไหม้

 

 

水(みず)(mizu) น้ำ

水曜日(すいようび))suiyoobi) วันพุธ

 

 

木(き)(ki) ต้นไม้

木曜日(もくようび)(mokuyoobi) วันพฤหัส

 

 

金(きん)(kin) ทอง

金曜日(きんようび)(kinyoobi) วันศุกร์

お金(おかね)(okane) เงิน

 

 

土(つち)(tsuchi) ดิน

土曜日(どようび)(doyoobi) วันเสาร์

 

 

222222222222222222222222222222222222222

มาทดลองฟังการถามตอบ

จากตัวอย่างประโยคด้านบนกันนะคะ