กด Like  ที่น่ารัก

ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 ปุ่ม Like อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ 

 

JCS Head Office 

Latkrabang

Bangkok

(PRADYA BIZ 118/124)

02-346-4428

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

Ramkhamhaeng 127/3

Paseo Town

Bangkok

02-111-3108

087-975-1508

Line ID : jcs25

******************

ABAC BANGNA 888/6

065-392-2419

082-493-9826

Line ID : Jcs_abac

******************

SUKHUMVIT 46

08-797-515-08

Line ID: jcs25

 

日本語 : Japanese

中国語 : Chinese

英語 : English

泰語 -学生ビザ

 Thai - Education(ED) VISA

 

JCS 語学学校 グループ

JCS Language School Group

ーーーーーーーーーーーーー

*** THAI - JAPAN MOU

*** THAI - CHINA MOU

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - JAPAN MOU

 ーーーーーーーーーーーーー

語学学校:

 

1.JCS Thai & Aoyama International Education Institute Tokyo Japan

青山国際教育学院 http://www.aoyama-international.com

 ーーーーーーーーーーーーー

2.JCS Thai & ASJ Aoyama School of Japanese Tokyo Japan

青山日本語学校

http://www.aoyamaschool.com

 ーーーーーーーーーーーーー

3.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

 ーーーーーーーーーーーーー

4.JCS Thai &

Tokyo Nakano Language School Tokyo Japan

東京中野日本語学院

http://www.tnls.net

 ーーーーーーーーーーーーー

5.JCS Thai &

First study Language School Osaka Japan

 ファースト.スタデイ

日本語学校

http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp

 ーーーーーーーーーーーーー

 6. JCS Thai &              ISI Japanese Language School

日本語学校

Kyoto Japan

http://www.isi-education.com/location/kyoto

 ーーーーーーーーーーーーー

7. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ikebukuro

Tokyo Japan

http://www.isi-education.com/location/ikebukuro

 ーーーーーーーーーーーーー

8.JCS Thai &                ISI Japanese Language School

日本語学校

Takadanobaba  

Tokyo Japan

 http://www.isi-education.com/location/takadanobaba

 ーーーーーーーーーーーーー

9. JCS Thai &               ISI Japanese Language School

日本語学校

Ueda Nagano Japan

http://www.isi-education.com/location/nagano

 ーーーーーーーーーーーーー

10. JCS Thai &               Matsudo International Language School

日本語学校

Matsudo Chiba Japan

(อยู่ห่างจากโตเกียวเอคิเพียง 40 นาที)

http://www.mijpschool.com

ーーーーーーーーーーーーー

11. JCS Thai &              Tokyo Sakura Gaoka Institute

東京桜ヶ丘学院

http://www.tsg20.jp

ーーーーーーーーーーーーー

12. JCS Thai &            Aoyama Nippongo Gakuinn

青山日本語学院

http://www.aoyama-jls.com

ーーーーーーーーーーーーー

専門学校;

 

13.JCS Thai &

ASO College Group Fukuoka Japan

麻生専門学校グループhttp://www.

asojuku.ac.jp

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ高校!

โรงเรียนมัธยมปลายที่JCS

ขอแนะนำว่าดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชาวไทย!

 

14.JCS Thai & Sendai Ikuei Gakuen

High School

Miyagi ken Japan

https://www.sendaiikuei.ed.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

ขอแนะนำ寮&アパート+

บริษัทที่JCSขอแนะนำว่าดีที่สุด

ในด้านการบริการที่พัก!

หอพัก แชร์เฮ้าส์ :

ที่พัก เช่า ซื้อ ขาย

ปรึกษาได้ตลอดเวลา

(ทั่วญี่ปุ่นและไทย)

15.JCSLandhousing

Tokyo Japan

http://www.landhousing.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーー

EDUCATION EXCHANGE

***THAI - CHINA MOU

 

EDUCATION EXCHANGE

 ーーーーーーーーーーーーー

 大学

 

16.JCS Thai &           Guangxi University Of Foreign Languages China

#China Summer camp

ーーーーーーーーーーーーーーー

สโลแกนของ JCS :

J : Joy

C : Chance

S : Success

สนุกกับการเรียนรู้

มุ่งสู่โอกาสที่ดี

มีความสำเร็จ

 ーーーーーーーーーーーーー

JCS Contact

In Tokyo Japan

東京

Mr.Yasuki Fujii
Email:

fujii@jcsthailand.com

ーーーーーーーーーーーーー

ติดต่อผู้บริหาร :

 

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

Rattana Timvat(Ratto)

ラッタナー テイムワット(ラット

*Tel:08-797-515-08

*E-mail:

rattana@jcsthailand.com

*Website:

www.jcsthai.com

*Skype:

hatchirattana

*Facebook Page:

JCS Thailand

*twitter:

rattana93

*Line ID:JCS25

 

JCS Lesson 3

 

มีทั้งคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจ

เพื่อสื่อสารได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ

 

(N5 บทที่1 ถึงบทที่25)

 

 

1.ここ は 事務所(じむしょ ですか。

  โคะโคะ วะ จิมุโช เดสก๊ะ

   Koko wa jimusho desuka.

   ที่นี่คือสำนักงาน(ออฟฟิต)ใช่ไหมคะ(ครับ)

 

 

   

2.事務所 は どちら ですか。

    จิมุโช วะ โดจิระ เดสก๊ะ

   Jimusho wa dochira desuka.

    สำนักงาน(ออฟฟิต)อยู่ที่ไหนคะ(ครับ)

 

 

   

3.それは どこ の 靴(くつ) ですか。

    โซเร วะ โดโข โนะ คุซึท์ เดสก๊ะ

    Sore wa doko no kutsu desuka.

     นั่นคือรองเท้าผลิตจากที่ไหน คะ(ครับ) (เมดอิน.....)

 

 

   

4.トイレ は どちら ですか。

     โทยเระ วะ โดจิระ เดสก๊ะ

    Toire wa dochira desuka.

    ห้องน้ำ อยู่ที่ไหนคะ(ครับ)

 

   

5.田中(たなか)さん は どちら ですか。

    ทะนะกะซัง วะ โดจิระเดสก๊ะ

    Tanakasan wa dochira desuka.

      คุณทานากะ อยู่ที่ไหนคะ(ครับ)

 

   

6.これ は 日本(にほん の 時計(とけい ですか。

     โคเร วะ นิฮง โนะ โทเค เดสก๊ะ

     Kore wa nihon no tokei desuka.

      นี่เป็นนาฬิกาของญี่ปุ่นใช่ไหมคะ(ครับ) (เมดอินเจแปน)

 

7.これ は どこ の かばん ですか

     โคเร วะ โดโข โนะ คะบั้ง เดสก๊ะ

    Kore wa doko no kaban desuka.

     นี่เป็นกระเป๋าผลิตจากที่ไหนคะ(ครับ) (เมดอิน...)

 

 

8.この 携帯電話(けいたいでんわ は いくら ですか。

     โคโนะ เคไตเดงวะ วะ อิคุระ เดสก๊ะ

    Kono keitai wa ikura desuka.

      โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ ราคาเท่าไรคะ(ครับ)

 

9.学校(がっこう) は どちら ですか。

      กักโค วะ โดจิระ เดสก๊ะ

    Gakkoo wa dochira desuka.

     (เรียน)อยู่โรงเรียนอะไรคะ(ครับ) (บอกชื่อโรงเรียน)

 

   

10.これ は フランス の ワイン です

       โคเร วะ ฟุรันสุ โนะ วายอิ้น เดส

     Kore wa furansu no wain desuka.

   

         นี่เป็นไวน์ฝรั่งเศษ(เมดอินฝรั่งเศษ)คะ(ครับ)

 

 33333333333333333333333333333333333333333

คำอธิบายเพิ่ม

 

การใช้ の ในบทนี้แสดงถึงผลิตที่ไหนเช่น

ฟุรันสึ โนะ วาอิ้น フランスのワイン(ไวน์จากฝรั่งเศษ)(เมดอินฝรั่งเศษ)

 

どこแปลว่าที่ไหนใช้ทั่วไป หรือใช้กับ目下(めした)เป็นคำพูดที่เปรียบว่าคนที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือสถานะเท่ากันหรือต่ำกว่าใช้คำพูดธรรมดาเป็นกันเองได้ เช่นเพื่อน คนในครอบครัว ลูกน้อง เป็นต้น 

どちらแปลว่าที่ไหน ใช้แบบสุภาพ กับลูกค้า หรือเจ้านาย กับ目上

目上(めうえ)เป็นคำพูดที่เปรียบว่าคนที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ตำแหน่งสถานะสูงกว่าที่ต้องให้เกียรติหรือลูกค้า เป็นต้น 

 

 33333333333333333333333333333333333333333

 

คำศัพท์บทที่ JCS Lesson  L3 (เสริมด้วยศัพท์ที่น่าสนใจ)

 

ここที่นี่

そこที่นั่น

あそこที่โน่น

こちらทางนี้

そちらทางนั้น

あちらทางโน้น

どちらทางไหน

教室(きょうしつ)ห้องเรียน

会議室(かいぎしつ)ห้องประชุม

受付(うけつけ)ประชาสัมพันธ์

事務所(じむしょ)สำนักงาน

市役所(しやくしょ)ที่ว่าการเขต,อำเภอ

食堂(しょくどう)โรงอาหาร

部屋(へや)ห้อง

花屋(はなや)ร้านขายดอกไม้

靴屋(くつや)ร้านขายรองเท้า

階段(かいだん)บันได

何階(なんがい)ชั้นไหน

何回(なんかい)กี่ครั้ง

売り場(うりば)เคาเตอร์ขาย

自動販売機(じどうはんばいき)เครื่องขายอัตโนมัติ

自動車(じどうしゃ)รถยนต์

自転車(じてんしゃ)จักรยาน

機械(きかい)เครื่องจักร

機会(きかい)โอกาส

お国(おくに)ประเทศ

電話(でんわ)โทรศัพท์

電車(でんしゃ)รถไฟ

電気(でんき)ไฟฟ้า

家(うち)บ้าน

家(いえ)บ้าน

地下(ちか)ใต้ดิน

地下鉄(ちかてつ)รถไฟใต้ดิน

円(えん)เงินเยน

いくらเท่าไร

百(ひゃく)หนึ่งร้อย

千(せん)พัน

万(まん)หมื่น

新大阪(しんおおさか)ชื่อเมืองชินโอซาก้า

大阪(おおさか)ชื่อเมืองโอซาก้า

東京(とうきょう)ชื่อเมืองโตเกียว

京都(きょうと)ชื่อเมืองเกียวโต

横浜(よこはま)ชื่อเมืองโยโกฮาม่า

神戸(こうべ)ชื่อเมืองโกเบ

名古屋(なごや)ชื่อเมืองนาโก่ย่า

千葉(ちば)ชื่อจังหวัดจิบะ

福岡(ふくおか)ชื่อเมืองฟุคุโอกะ

仙台(せんだい)ชื่อเมืองเซนได

渋谷(しぶや)ชื่อเมืองชิบุยะ

新宿(しんじゅく)ชื่อเมืองชินจูกุ

原宿(はらじゅく)ชื่อเมืองฮาราจูกุ

浅草(あさくさ)ชื่อเมืองอะสะกุสะข

すみませんขอโทษ

どうもขอบคุณ(แบบเป็นกันเอง

หรือแปลว่ามากถ้าอยู่หน้าคำว่าありがとう)

いらっしゃいませเชิญเข้าร้าน(เรียกต้อนรับลูกค้าที่มาอุดหนุน)

見せてください(みせてください)ขอดูหน่อย

見てください(みてください)กรุณาดู

書いてください(かいてください)กรุณาเขียน

じゃ、これを下さい งั้น,เอาอันนี้ค่ะ(ครับ)

 

 3333333333333333333333333333333333333333

 

คันจิบทที่3(คันจิN5จากจำนวน100-120ตัว ขอแนะนำว่าให้จำให้ได้^^)

 

 

 

一日(ついたち)วันที่หนึ่ง

一つ(ひとつ)หนึ่งอัน,หนึ่งชิ้น

一人(ひとり)คนเดียว,หนึ่งคน

一(いち)หนึ่ง

一月(いちがつ)เดือนมกราคม

一週間(いっしゅうかん)หนึ่งสัปดาห์

 

 

二日(ふつか)วันที่สอง

二つ(ふたつ)สองอัน,สองชิ้น

二人(ふたり)สองคน

ニ(に)สอง

二月(にがつ)เดือนกุมภาพันธ์

二ヶ月(にかげつ)สองเดือน

二週間(にしゅうかん)สองสัปดาห์

 

 

三百(さんびゃく)สามร้อย

三日(みっか)วันที่สาม

三つ(みっつ)สามอัน สามชิ้น

三人(さんにん)สามคน

三(さん)สาม

三月(さんがつ)เดือนมีนาคม

 

 

四日(よっか)วันที่สี่

四つ(よっつ)สี่ชิ้น 

四時(よじ)สี่โมง

 

 33333333333333333333333333333333333333333

 

 

มาทดลองฟังการถามตอบ

 

จากตัวอย่างประโยคด้านบนกันนะคะ